DSGE MODELI (DINAMIK STOXASTIK UMUMIY MUVOZANAT MODELI)NING MOHIYATI, SHARTLARI VA FOYDALANISH METODOLOGIYASI

Mualliflar

  • Jamshid Rasulov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp38-42

Annotasiya

Ushbu maqolada makroiqtisodiy tahlillarda qo’llaniladigan DSGE modelinig ta’rifi, uning strukturasi, foydalanish shartlari, hamda uning tenglamalari haqida tahlilimizni olib boramiz. Qo’shimcha ravishda, ushbu modelning boshqa modellardan farqi va uni o’rganishga hissa qo’shgan mualliflarning ushbu model bo’yicha fikrlari bilan ham ushbu maqola davomida tanishamiz.

Kalit so‘zlar:

Dinamik stoxastik umumiy muvozanat modellari (DSGE) natural level ichki va tashqi o’zgaruvchilar biznes sikli moslashuvchan narxlar

Bibliografik manbalar

Argia M. Sbordone, Andrea Tambalottii, Krishna Rao and Kieran Walsh. (2010), “Policy analysis using DSGE models: an introduction”, FRBNY Economic Policy Review., p 23-24.

Celso J. Costa Junior, Alejandro C. Garcia – Cindato., (2018) “Teaching DSGE models to undergraduates”, ScienceDirect., EconomiA 19 424-444

Juan D’Amico., from a series of video lessons on how to solve DSGE models.

Valdivia, Daney., (2015) “Handbook on DSGE models: some useful tips in modeling a DSGE models”., MPRA paper No.61654, posted January., page 5-7.

Viktoria Hnatkovska. (2015), Lecture 2 Dynamic stochastic general equilibrium models., Dehli., page – 2.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Rasulov, J. (2023). DSGE MODELI (DINAMIK STOXASTIK UMUMIY MUVOZANAT MODELI)NING MOHIYATI, SHARTLARI VA FOYDALANISH METODOLOGIYASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 38–42. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp38-42