TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp60-65

Annotasiya

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini avtomatlashtirish, tez tibbiy yordam xizmatining holati, tez tibbiy yordam xizmati rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari va ushbu tizim boshqaruvi bilan bog‘liq masalalar yoritilgan. Sog’liqni saqlash tizimini raqamlashtirishni tashkil etish, tez tibbiy yordam xizmatini yaxshilash va avtomatlashtirish hamda O‘zbekiston Respublikasidagi tez tibbiy xizmat ko‘rsatish tizimidagi normativ-huquqiy hujjatlari sohasidagi mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari o‘rganilgan

Kalit so‘zlar:

raqamlashtirish avtomatlashtirish tez tibbiy yordam chaqiruv tizimi shifoxonagacha qadar shoshilinch tibbiy yordam

Bibliografik manbalar

Christos Mitsis, Petros Valacheas and Christos Douligeris. (2021) An online emergency medical management information system using mobile computing. Journal Applied Computing and Informatics.Emerald Publishing Limited. Accepted 11 May.

Farmon (2023) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son Farmoni.

Алимов, Р.Р. (2018) Научное обоснование совершенствования оказания скорой медицинской помощи в условиях многопрофильного стационара: дисс. ... д-ра мед. наук: 14.02.03 / Алимов Руслан Ряшидович; Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова. -Санкт-Петербург.

Мўминов Р. (2012) Вилоят соғлиқни сақлаш тизими мисолида тез тиббий ёрдам кўрсатиш хизматини мувофиқлаштириш ва ташкил қилиш. Диссертация.

Никитина Е.А. (2010) Направления повышения эффективности работы службы скорой медицинской помощи.

Фатихов А.Д. (2014) Пути совершенствования организации и управления скорой медицинской помощью в условиях модернизации здравоохранения. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва.

Хаджибаев А.М. (2019) Современные аспекты развития службы скорой медицинской помощи в республике узбекистан. Shoshilinch tibbiyot axborotnomasi, том 12, №1

Хоминец В.В. (2023) Совершенствование организации работы больниц скорой медицинской помощи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Санкт-Петербург.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Gafurov, A. (2024). TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 60–65. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp60-65