O‘ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KICHIK BIZNESNING AHAMIYATINI OSHIRISH YO‘LLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp49-59

Annotasiya

Maqolada mamlakatning iqtisodiy o‘sishida hamda barqarorlikka erishsishida tashqi savdo, eksport tarkibi va diversifikatsiyasini oshirishda kichik biznes subyektlarining o‘rni, ularning mamlakat eksportidagi ulushi tahlil qilingan. Shuningdek, kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatidan samarali foydalanish hamda eksport diversifikatsiyasini oshirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha ilmiy asoslangan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan

Kalit so‘zlar:

iqtisodiy o‘sish tashqi savdo eksport diversifikatsiya kichik biznes eksportni qo‘llab-quvvatlash

Bibliografik manbalar

Anvar o’g’li, Q. O. (2024, March). O’zbekiston respublikasining eksport salohiyatini amalga oshirishga mo’ljallangan chora tadbirlar. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 3, No. 3, pp. 59-65).

Egamgamberdievna N.S. (2023) Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida raqobat muhitini taminlashda kichik biznes subektlari faoliyatini rivojlantirishning muhim omillari //journal of innovations in scientific and educational research. – Т. 6. – №. 3. – С. 294-300.

Epede, M. B., & Wang, D. (2022). Global value chain linkages: An integrative review of the opportunities and challenges for SMEs in developing countries. International Business Review, 31(5), 101993.

Farmon (2022) 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.

Miocevic, D. (2021). Dynamic exporting capabilities and SME’s profitability: Conditional effects of market and product diversification. Journal of business research, 136, 21-32.

Moen, Ø., Heggeseth, A. G., & Lome, O. (2016). The positive effect of motivation and international orientation on SME growth. Journal of small business management, 54(2), 659-678.

Nabiyevich I. I. (2022) Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikda buxgalteriya hisobini yuritishning o ‘ziga xos jihatlari //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. Т. 2. – №. 4. – С. 199-205.

Normoʼminovna, Eshqulova Nasiba. (2023) "O’zbekiston eksporti diversifikatsiyasining yo’nalishlari." Journal of Universal Science Research 1.12: 599-610.

Qaror (2024) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 26-fevraldagi “Mamlakatimizda raqamlashtirish sohasidagi xizmatlar eksportini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 87-sonli qarori

Qaror (2024) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 26-fevraldagi “Mamlakatimizda raqamlashtirish sohasidagi xizmatlar eksportini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 87-sonli qarori

Qaror (2024) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 21-fevraldagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” gi 37-sonli qarori

Tojiyeva M. M. (2023) Kichik biznesni rivojlantirishning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi ahamiyati //qo ‘qon universiteti xabarnomasi. –. – Т. 9. – С. 126-130.

Xursanaliyev B. (2024) Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo ‘llab-quvvatlanishida xorijiy tajriba //Qo‘qon universiteti xabarnomasi. – Т. 10. – С. 21-24.

Отамуродов, Шавкат. (2022)"Ўзбекистон экспорти диверсификациясининг замонавий муаммолари." Economics and Innovative Technologies 10.4: 355-364.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Eshqulova, N. (2024). O‘ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KICHIK BIZNESNING AHAMIYATINI OSHIRISH YO‘LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 49–59. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp49-59