RESPUBLIKA TURIZM SANOATIDA AGROTURIZM RIVOJLANISHINING HOZIRGI HOLATI VA DINAMIKASI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp42-48

Annotasiya

Mazkur maqolada agroturizm boʻyicha mamlakat salohiyati, turistlar hamda qishloq xoʻjaligi ishlab chiqaruvchilarining agroturizmga qiziqishlari oʻrganilgan. Ma’lumotlar turizm sohasidagi asosiy statistik koʻrsatkichlar hamda Samarqand viloyati 12 ta tumanining tog‘li, choʻlli va sug‘oriladigan hududlaridagi 153 ta qishloq xoʻjaligi korxonalaridan, shuningdek, 210 nafar mahalliy va xorijiy turistlardan olingan soʻrovnomalar asosida tahlil qilingan

Kalit so‘zlar:

agroturizm agroturistik xizmatlar “turizm qishlogʻi” huquqiy iqtisodiy ijtimoiy va boshqa muammolar

Bibliografik manbalar

Amirov A.M. (2023) – “Agroturizmni rivojlantirishning hududiy xususiyatlari va istiqbolli yoʻnalishlari”, (Samarqand viloyati misolida), Iqtisodiyot fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.

Barbieri, C., & Tew, C. (2016). Perceived impact of agritourism on farm economic standing, sales and profits.

Baymuradova, I. S. (2022). Agroturizm: Oʻzbekistondagi fermerlar va mahalliy aholi uchun potensial imkoniyatlar. Academic research in educational sciences, (Conference), 86-94.

Flanigan, S., Blackstock, K., & Hunter, C. (2014). Agritourism from the perspective of providers and visitors: A typology-based study. Tourism Management, 40, 394-405.

Husanboyev S.Y. (2023) – “Fargʻona viloyatida agroturizm faoliyatini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish”, Iqtisodiyot fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.

Jȩczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., & Sikora, J. (2015). Research note: Economic benefits of agritourism development in Poland – An empirical study. Tourism Economics, 21(5), 1120-1126.

Lupi, C., Giaccio, V., Mastronardi, L., Giannelli, A., & Scardera, A. (2017). Exploring the features of agritourism and its contribution to rural development in Italy. Land use policy, 64, 383-390.

Tiraieyari, N., & Hamzah, A. (2012). Agri-tourism: Potential opportunities for farmers and local communities in Malaysia. African journal of agricultural research, 6(31), 4357-4361.

Togʻaymurodov E.B. (2023) – “Qishloqda agroturizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yoʻllari”, (Samarqand viloyati misolida), Iqtisodiyot fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Baymuradova, I. (2024). RESPUBLIKA TURIZM SANOATIDA AGROTURIZM RIVOJLANISHINING HOZIRGI HOLATI VA DINAMIKASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 42–48. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp42-48