RAQAMLI INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA FOYDA SOLIGʻI BOʻYICHA SOLIQ MAʼMURIYATCHILIGINING XUSUSIYATLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp33-41

Annotasiya

Mazkur maqola foyda soligʻi bilan bogʻliq soliq maʼmuriyatchiligini takomillashtirishga bagʻishlangan. Foyda soligʻi davlat uchun muhim daromad manbai boʻlib, samarali soliq maʼmuriyatchiligi byudjet daromadlarini samarali yigʻish va soliq toʻlovchilar tomonidan rioya etilishini taʼminlash uchun juda muhimdir. Ushbu tahlil jarayonni soddalashtirish, soliq toʻlashdan boʻyin tovlash holatlarini kamaytirish va tadbirkorlik subʼektlari uchun yanada qulay muhit yaratish maqsadida takomillashtirilishi mumkin boʻlgan soliq maʼmuriyatchiligining turli jihatlarini oʻrganadi. Tahlil turli mamlakatlardagi tegishli adabiyotlar, tadqiqotlar va tajribalarni koʻrib chiqishni oʻz ichiga oladi. Shu bilan birga, iqtisodiyotda yashirin aylanma savdo va umumiy ovqatlanish, avtotransportda tashish, uy-joy qurilishi va taʼmirlash, turarjoy xizmatlarini koʻrsatish kabi sohalar oʻrganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qoʻllash boʻyicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so‘zlar:

soliq foyda soligʻi soliq tushumlari usullar va vositalar ilgʻor axborot-kommunikasiya texnologiyalari tahlil optimallashtirish soliq imtiyozlari soliq stavkasi soliq munosatlari soliq siyosati davlat byudjeti soliq maʼmuryatchiligi soliq yuki

Bibliografik manbalar

Mardiasmo D. (2013) Taxation, Publisher Andi, Revition Edition, – p. 55.

Maxmudova, N. J. (2020). Theoretical foundations of risk management in large corporate structures. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (86), 83-88.

Tashmuradov T. (2004) Soliq nazariyasi va tizimi. Darslik. –T.: Bilim,. -320 б.

Абдукаримов Б. (2005) ва бошқ. Корхона иқтисодиёти. – Т.: Фан, , 220 б.

Алиева С.С. (2011) Совершенствование формирования и распределения прибыли предприятий в условиях модернизации экономики. (на примере предприятий Самаркандской области). Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. – Т.: БФА, – с. 26.

Мануйленко В.В., Садовская Т.А. Экономическая сущность, виды и функции прибыли хозяйствующего субъекта: современный аспект //Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2012. – №. 33. – с. 26.

Миляков Н.В. (1999) Налоги и налогообложение. Курс лекций. – М.: ИНФРА-М,. – с. 348.

Федоров Андрей Николаевич. Налоговое администрирование и стимулирование инвестиционной активности крупнейших налогоплательщиков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат экономических наук. Нижний Новгород 2010.

Davlat soliq qoʻmitasi maʼlumotlari. www.soliq.uz.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Babajanov, D. (2024). RAQAMLI INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA FOYDA SOLIGʻI BOʻYICHA SOLIQ MAʼMURIYATCHILIGINING XUSUSIYATLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 33–41. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp33-41