BARQAROR TURIZM MEXANIZMLARI VA ASOSIY STRATEGIYALARI

Mualliflar

  • Bobirmirzo Arzimatov
    Farg’ona politexnika insituti

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp29-32

Annotasiya

Maqolada turizmni boshqarishning murakkab mexanizmlarini o'rganadi va barqaror amaliyotni rivojlantirish strategiyalarini ta'kidlaydi. Turizm jahon iqtisodiyotida muhim rol o‘ynab, o‘sish va rivojlanishni rag‘batlantiradi. Biroq, uning barqarorligini ta'minlash uchun sanoatni shakllantirishning asosiy mexanizmlarini tushunish muhimdir

Kalit so‘zlar:

turizm mexanizmlar barqarorlik iqtisodiy rag'batlantirish marketing atrof-muhitni muhofaza qilish ijtimoiy-madaniy dinamika

Bibliografik manbalar

Arzimatov B. (2022) HUDUDLARDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR //Eurasian Journal of Academic Research. – T. 2. – No. 13. – pp. 47-50.

Arzimatov B. (2022) O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIGA INVESTITSIYALAR JALB ETILISH HOLATI VA SOHA RIVOJLANISHIDAGI O 'ZGARISH TENDENSIYALARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – T. 2. – No. 11. – pp. 807-812.

Arzimatov B. (2022) TURISTIK KORXONALARDA INVESTITSIYALARNI BOSHQARISH JARAYONLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – T. 2. – No. 13. – pp. 22-25.

Arzimatov B. (2023) The role of the leader in the systematic organization of management relations //American Journal of Business Management, Economics and Banking. – T. 16. – P. 157-160.

Arzimatov B. HUDUDLARDA TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA INNOVATSION YONDASHUVLAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – No. A7. – pp. 692-696.

Arzimatov B. MECHANISMS OF ECOTURISM DEVELOPMENT // Pedagogy and psychology in the modern world: theoretical and practical research. – 2022. – T. 2. – No. 17. – pp. 343-345.

Buhalis, D., & Foerste, M. (2015). SoCoMo marketing for travel and tourism: Empowering co-creation of value. Journal of Destination Marketing & Management, 4(3), 151-161.

García-Rosell, J.-C., & Järviluoma, M. (Eds.). (2017). Collaborative Economy and Tourism: Perspectives, Politics, Policies and Prospects. Springer.

Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? Tourism Management Perspectives, 25, 157-160.

Mirzaev A.T. (2019) Tourist-recreation korkhonalari faoliyatini boshkarishning iqtisodiy samaradorligi taklili // Iqtisodiyot va talim. No. 6. 214-219-b.

Mirzaev A.T. (2020) Uzbekistonda tourist-recreation korhonalari faoliyatini boshkarishning tashkiliy-iktisodiy mechanismlarini takomilashtirish. Ishlab chikarishni cluster usulida tashkil etishning zaruriyati. Business Daily Media. -No. 1. -62-65-b.

Mowforth, M., & Munt, I. (2015). Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World. Routledge

Pike, S., & Page, S.J. (2014). Destination Marketing Organizations and destination marketing: A narrative analysis of the literature. Tourism Management, 41, 202-227.

Zokirjon o'g'li A.B. (2023) TURIZM SOHASIDA KLASTERLARNING SAMARASI VA AHAMIYATI //Journal of new century innovations. – T. 20. – No. 3. – pp. 176-179.

Zokirjon o'g'li A.B. (2023) TURIZMNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI //EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN THE WORLD. – T. 13. – No. 2. – pp. 159-162.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Arzimatov, B. (2024). BARQAROR TURIZM MEXANIZMLARI VA ASOSIY STRATEGIYALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(6), 29–32. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss6-pp29-32