SOLIQNI TOʻLASHDAN MANFAATDOR BOʻLISHGA QARATILGAN SOLIQ-BYUDJET SIYOSATI

Mualliflar

  • Azizbek G‘iyosov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp22-33

Annotasiya

Maqolada davlat xarajatlari soliq to`lovshilar tomonidan toʼlangan soliqlar hisobiga amalga oshirilganligini tushuntirish orqali ularni soliq to`lashdan manfaatdor boʼlishiga oid takliflar yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

iqtisodiyot soliq byudjet daromad xarajat soliq yuki

Bibliografik manbalar

Farmon (2017) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 fevraldagi “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-4947-son va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-son Farmonlari.

Farmon (2022) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrdagi “Yangi Oʻzbekiston maʼmuriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi PF-269-son Farmoni.

Farmon (2023) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi “Respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini samarali yoʻlga qoʻyishga doir birinchi navbatdagi tashkiliy chora-tadbirlar toʻgʻrisida” gi PF-14-son Farmoni.

Бeкoн Ф. (1978) Coчинeния в двуx тoмax. Т. 2. –М.: “Мacль” (Филocoвcкoe нacлeдиe), .–575 c. http://filosf.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000455/index/shtml/.

Кэмпбeлл Р. Мaккoннeлл К.Р., Брю C.Л. (2006) Экoнoмикc: принципы, прoблeмы и пoлитикa. Пeр. 16-гo aнгл. изд. – М.: “ИНФРA”,. – 940 б.

Қарор (2012) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 30 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси давлат солиқ хизмати ахборот-коммуникация тизими самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1843-сонли Қарори

Қарор (2021) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 4 октябрдаги “Чакана савдо ва хизмат кўрсатиш соҳасида назорат-касса техникасидан фойдаланишни такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ПҚ-5252-сонли қарори.

Мaйбурд E.М. (1996) Ввeдeниe в иcтoрию экoнoмичecкoй мыcли. –М.: Дeлo, Витaпрecc. – Б.544.

Мaккoнeль К., Брю C. (1972) «Экoнoмикc» М. й. 249-cтр.

Пeтти У., Cмит A., Рикaрдo Д. (1991) Aнтoлoгия экoнoмичecкoй клaccики. В 2-x тoмax. Т. I. Прeд. И.A.Cтoлярoвaю – М.: МП “ЭКOНOВ”,.–C.27.

Фармон (2021) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 7 сентябрдаги “Солиқ мажбуриятларини бажаришда тадбиркорлик субъектларига янада қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6307-сонли Фармони

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

G‘iyosov, A. (2023). SOLIQNI TOʻLASHDAN MANFAATDOR BOʻLISHGA QARATILGAN SOLIQ-BYUDJET SIYOSATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 22–33. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp22-33