OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GASTRONOMIK TURIZM BOZORINI STATISTIK TADQIQ ETISH TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp633-643

Annotasiya

Ushbu maqolaning maqsadi: statistika ma'lumotlarini tahlil qilish asosida O`zbekiston Respublikasida gastronomik turizmni rivojlantirish salohiyatini aniqlash. Tadqiqot usullari statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, SWOT tahlilini o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari. O'zbekiston noyob oshxona, tarixiy va madaniy meros hamda qulay iqlim tufayli gastronomik turizmni rivojlantirish uchun boy salohiyatga ega. O'zbekistonda gastronomik turizm rivojlanish bosqichida, ammo ijobiy o'sish dinamikasini namoyish etmoqda. O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotida gastronomik turizmdan tushgan daromadning ulushi taxminan 2% ni tashkil etadi. Gastronomik turizmni rivojlantirishga to'sqinlik qiladigan muammolarga infratuzilmaning etishmasligi, malakali kadrlar etishmasligi, chet ellik sayyohlar uchun cheklangan ma'lumotlar kiradi. Gastronomik turizm davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, vakolatli boshqarilsa, O'zbekiston turizm sohasining yetakchi yo'nalishlaridan biri bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Gastronomik turizmni rivojlantirish uchun turizm infratuzilmasini rivojlantirish; kadrlar malakasini oshirish; O'zbekistonning gastronomik salohiyatini xalqaro bozorda faol targ'ib qilish; yangi gastronomik yo'nalishlarni ishlab chiqish; an'anaviy retseptlar va pishirish texnologiyalarini saqlash va ommalashtirish.

Kalit so‘zlar:

gastronomik turizm O'zbekiston potentsial imkoniyatlar muammolar

Bibliografik manbalar

Komilova N.K., Matchanova A.E., Safarova N.I., Usmanov М.R., Makhmudov М.М. (2021) Some Socio-Economic Aspects of Gastronomic Tourism Study //Estudios de economía aplicada. Том 39. - №6. – С.1-9.

Odilovich, R. Z., Bobir qizi, D. M., & Yaxshiboy qizi, U. M. (2023). Gastronomic Tourism as a Factor of Attractiveness of the Tourist Destination of Uzbekistan. Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2023. – №3(4). – P. 45–49.

Абдуллаева М. (2022) Создание туристического бренда Узбекистана: возможности и вызовы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cabar.asia/wp-content/uploads/2022/08/Policy-Brief_Turism_ru_upd.pdf

Абдухакимов А.А. (2021) Добро пожаловать в Узбекистан! //Журнал Бюджет. № 5 (221). – С. 52-57

Актымбаева Б.И., Трифонова Т.В. (2021) Гастрономический туризм как способ привлечения внимания к туристской дестинации //Central Asian Economic Review. – № 1 (136). – С. 73-83.

Актымбаева Б.И., Трифонова Т.В. Гастрономический туризм как способ привлечения внимания к туристской дестинации //Central Asian Economic Review. – 2021. – № 1 (136). – С. 73-83.

Андреева М.В., Крюкова И.В., Яковлева Е.Н. (2022) Проектный подход к развитию сельского туризма // Вестник университета. – № 12. – С. 63–71.

Дряев М.Р., Кулухов Р.В. (2023) Гастрономический туризм: путь к культуре и наслаждению //В сборнике: Управление экономическими и социальными системами региона. Сборник научных трудов. Владикавказ, –С. 103-109.

Максимов Д.А., Смирнова Е.И., Тугуши В.А. (2022) Гастрономический туризм в России: особенности и перспективы развития //Вестник Алтайской академии экономики и права. – № 6-2. – С. 292-298.

Муминов Н.Г. (2022) Перспективы развития государственного управления в сфере туризма в Узбекистане //Экономика и финансы (Узбекистан). –. – № 5. – С. 2-10.

Сайфутдинов Ш.С. (2021) Гастрономический туризм как фактор устойчивого развития туризма в Узбекистане //В сборнике: Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Москва, – С. 666-673.

Салах Эль Дин М.С. (2023) Международный туризм в Узбекистане и перспективы развития //Россия и Азия. № 1 (23). – С. 46-53.

Салиева Е.С. (2024) Стратегический обзор гастрономических брендов Узбекистана: их характеристика и влияние на рынок туризма и гостеприимства // Innovations in Technology and Science Education. №3(18). – С. 39-52.

Севрюков И.Ю., Лучина Н.А., Якшигулов Р.А. (2020) Гастрономический туризм в системе туристской индустрии: феноменология, состояние и перспективы развития //Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. № 6 (85). – С. 148-159.

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Saliyeva, Y. (2024). OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GASTRONOMIK TURIZM BOZORINI STATISTIK TADQIQ ETISH TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 633–643. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp633-643