НОМОДДИЙ АКТИВЛАРГА АМОРТИЗАЦИЯ ҲИСОБЛАШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp597-609

Annotasiya

Мақолада бухгалтерия ҳисобининг янги объектлардан бўлган номоддий активларга амортизация ҳисоблаш тартиби, амортизацияни ҳисоблаш усулларини қўллаш, амортизацияни харажат объектларига олиб бориш, амортизацияни ҳисобга олиш ва молиявий ҳисоботларда акс эттириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар шакллантирилган.

Kalit so‘zlar:

номоддий активлар патент лицензия ноу-хау товар белгиси

Bibliografik manbalar

БҲМС (2005) Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (7-сонли бҳмс) «номоддий активлар»ни янги таҳрирда тасдиқлаш тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг буйруғи, 27.06.2005 йилда рўйхатдан ўтган, рўйхат рақами 1485

БҲМС (2022) 38 "Номоддий активлар" Бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандарти (АВ томонидан 09.12.2022 й. 3400-сон билан рўйхатга олинган молия вазирининг 10.11.2022 й. 61-сон буйруғига 23-илова)

Ризаев Н.К. (2019) “Интeллeктуaл мулк объектлар ҳисоби ва таҳлилини ташкил этиш методологияси”, 08.00.08 – «Бухгaлтeрия ҳиcoби, иқтиcoдий тaҳлил вa aудит», иқтиcoдиёт фaнлaри дoктoри (DSc) илмий дaрaжacини oлиш учун диcc. aвтoрeфeрaти.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ризаев, Н., & Исаев, Ф. (2024). НОМОДДИЙ АКТИВЛАРГА АМОРТИЗАЦИЯ ҲИСОБЛАШ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 597–609. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp597-609