O‘ZBEKISTON SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA ROE, SEO VA RENTABELIK O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR

Mualliflar

  • Behzodbek Abdurasulov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp5-11

Annotasiya

Mazkur maqolada O‘zbekiston sug‘urta bozori ishtirokchilarining moliyaviy hisobotlari asosida ularning moliyaviy ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi munosabat, xususan, kapital qaytimi, foyda rentabelligi, sug‘urta zaxirasi o‘rtasidagi munosabatlar o‘rganilgan. Nazorat omili sifatida kompaniyalarning onlayn qidiruv tizimlaridagi optimizatsiyasi (SEO) ning moliyaviy ko‘rsatkichlarga ta’siri ham baholangan. Shuningdek, maqolada ushbu munosabatlar ikki xil model yordamida statistik tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar:

kapital qaytimi foyda rentabelligi ROE SEO sug‘urta zaxirasi

Bibliografik manbalar

Abdurasulov, B. (2022) “MOL-MULK SUGʻURTASI BAZAVIY TARIFLARI VA MAJBURIYATLARINI MUVO-FIQLASHTIRISH MODELI: TOSHKENT SHAHRIDAGI TURARJOYLAR MISOLIDA”, Iqtisodiyot va taʼlim, 23(6), pp. 301–308. doi: 10.55439/ECED/vol23_iss6/a853.

Abdurasulov, B. (2023) “CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS FOR TAKAFUL ACCOUNTING”. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami, June, pp. 150-2, https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/370.

Agarkova, Lyubov Vasilievna and V. D. Agarkov (2020). “Features of assessing the liquidity and solvency of the insurer”.

Deepali Singh, et al. (2011) “Relevance of Branding in Insurance Sector.”.

Gaver, Jennifer J. and Jeffrey S. Paterson (2004). “Do insurers manipulate loss reserves to mask solvency problems.” Journal of Accounting and Economics 37: 393-416.

Grmanová, Eva, and Herbert Strunz. (2017) "Efficiency of insurance companies: Application of DEA and Tobit analyses." Journal of International Studies (2071-8330) 10.3.

Kabajeh, Majed Abdel Majid, S. M. A. Al Nu’aimat, and Firas Naim Dahmash. (2012) "The relationship between the ROA, ROE and ROI ratios with Jordanian insurance public companies market share prices." International Journal of Humanities and Social Science 2.11: 115-120.

Sudha S., Shalini P., and Vennilaashree S. (2019) “Role of Brand Awareness, Brand Loyalty and Advertisements towards Consumer Buying Behaviour in Insurance Industry.” International Journal of Engineering and Advanced Technology: n. pag.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdurasulov, B. (2023). O‘ZBEKISTON SUG‘URTA TASHKILOTLARIDA ROE, SEO VA RENTABELIK O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(4), 5–11. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss4-pp5-11