“YASHIL” MOLIYALASHTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLAR

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp313-319

Annotasiya

Ekologik risklar nafaqat ijtimoiy hayotga xavf soladi, balki xoʻjalik yurituvchi subyektrlarda katta moliyaviy yoqotishlarga sabab boʻladi. Ushbu sohada “yashil” moliyaviy instrumentlarni joriy qilinishi moliyaviy risklarni kamaytirish instrumenti sifatida maydonga chiqadi. Maqolada “yashil” iqtisodiyotga oʻtish istiqbollari, “yashil” moliyalashtirish tushunchasiga oid qarashlar, rivojlanish tendensiyalari, va “yashil” moliyalashtirishni tashkil etishda vujudga kelishi mumkin boʻlgan moliyaviy risklar va “yashil” moliyaviy instrumentlar orqali bartaraf etishi koʻzlangan moliyaviy risklar tahlil qilingan

Kalit so‘zlar:

“yashil” iqtisodiyot “yashil” moliyalashtirish “yashil” obligatsiya moliyaviy risklar.

Bibliografik manbalar

Markowitz, H. (2005) Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What? / H. Markowitz // Financial Analysts Journal. – Vol. 61, iss. 5. – P. 7–30

Qaror (2022) “2030-yilgacha Oʻzbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga oʻtishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish boʻyicha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 2022 yil 2 dekabrdagi PQ-436-sonli Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining qarori

Ершов М.В., Танасова А.С., Соколова Е.Ю. (2020) О растущей роли «зеленых» финансов для обеспечения финансовой стабильности. ЭНСР № 2 (89) DOI: 10.33293/1609-1442-2020-2(89)-83-95

Найденова Т.А., Новокшонова Е.Н. (2022) CОСТОЯНИЕ «ЗЕЛЁНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ // Вестник Алтайской академии экономики и права. –. – № 7-1. – С. 114-120;

Полоник, С.С. (2018) Мировой опыт формирования и развития «зеленых» инвестиций в условиях обеспечения устойчивого экономического роста / С.С. Полоник, Э.В. Хоробрых, А.А. Литвинчук // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. – № 13. – С. 2–11.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tursunxodjayeva, S. (2024). “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHDA MOLIYAVIY RISKLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 313–319. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp313-319