YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISHDA MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINING AHAMIYATI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp211-218

Annotasiya

Maqolada hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini barqarorligini ta’minlash bo‘yicha Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishda mahalliy budjet daromadlarining hududlar bo‘yicha ahamiyatini oshirishning dolzarbligi asoslangan va bog‘liq muammolarni hal etish bo‘yicha amaliy taklif va xulosalar keltirilgan

Kalit so‘zlar:

mahalliy budjet daromadlari kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish daromadlar manbalari quyi va yuqori mahalliy budjet daromadlari daromadlar tabaqalashuvi

Bibliografik manbalar

Elmirzayev S.E. va boshqalar. (2019) Moliya bozori. Darslik. T.: «Iqtisod-moliya», 324 b.

Farmon (2023) “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 24 may. https://yuz.uz/uz/news/2022-2026-yillarga-moljallangan-yangi-O‘zbekistonning-taraqqiyot-strategiyasi-togrisida.

Malikov T., Olimjonov O. (2020) “Moliya”. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 800 b.

Malikov T.S. (2019) Budjet- soliq siyosati. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”.

Nurmuxamedova B., Xamdamov Sh. (2020) “Davlat moliyasi”. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, – 428 bet.

Qaror (2022) “2022-2026 yillarda Qashqadaryo viloyati hududlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 20.04.2022 201-son. https://lex.uz//docs/5971265#5975228

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Nabiyev, O. (2024). YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASINI AMALGA OSHIRISHDA MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINING AHAMIYATI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 211–218. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp211-218