Maqola tafsilotlariga qaytish OZIQ-OVQАT SАNOАTIDА TАDBIRKORLIK FАOLIYАTINI RIVOJLАNTIRISHDА BOZOR INFRАTUZILMАSINI SHАKLLАNTIRISH YOʻLLАRI Yuklab olish PDFni yuklab olish