INSON OMILINING “INSON-TRANSPORT-ISHLAB CHIQARISH MUHIT” TIZIMINING XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp26-31

Annotasiya

Maqolada inson omilining transport tizimlariga ta’siri koʻrib chiqiladi. Inson xatti-harakatlari muhandislik tizimining muvaffaqiyatida hal qiluvchi rol oʻynashi isbotlangan. Shuning uchun loyihalash bosqichida odatiy inson xatti-harakati alohida e’tiborga olinishi muhimdir. Transport tizimlarini loyihalashda inson xatti-harakatlarining bir nechta variantlari taklif etiladi.

Kalit so‘zlar:

inson omili transport tizimlari baxtsiz hodisalar relsdan chiqishlar avariya jarohatlar xatolar

Bibliografik manbalar

Andersen, T., (1999) Human Reliability and Railway Safety, Proceedings of the 16th European safety, Reliability, and Data Association (ESREDA) Seminar on Safety and Reliability in Transport, pp. 1-12.

Carayon, P. (2006) Human factors of complex sociotechnical systems. Applied Ergonomics 37, 525–535

Carayon, P., Smith, M.J. (2000) Work organization and ergonomics. Applied Ergonomics 31, 649–662.

Dhillon B.S. (2007) Human reliability and error in transportation systems. Springer-Verlag London limited, pp. 190.

Hall, J., (1998) Keynote Address, The American Tracking Associations Foundation Conference on Highway Accidents Litigation, September. Available from the National Transportation Safety Board, Washington, D.C.

Helmreich, R.L., (1997) Managing Human Error in Aviation, Scientific American, May, pp. 62-67.

Report (1999) No. 99-4, Human-Centered Systems: The Next Challenge in Transportation, United States Department of Transportation, Washington, D.C., June.

Smith, M.J., (1989) Carayon-Sainfort, P.: A balance theory of job design and for stress reduction. International Journal of Industrial Ergonomics 4, 67–79.

Smith, M.J., Carayon, P. (1995) : New technology, automation, and work organization: Stress problems and improved technology implementation strategies. The International Journal of Human Factors in Manufacturing 5(1), 99– 116

Smith, M.J., Carayon, P. (2009) Controlling Occupational Safety and Health Hazards. In: Tetrick, L.E., Quick, J.C. (eds.) Handbook of Occupational Health Psychology. American Psycho- logical Association, Washington (in press,)

Smith, M.J., Karsh, B.-T., Carayon, P., Conway, F.T. (2003) Controlling Occupational Safety and Health Hazards. In: Quick, J.C., Tetrick, L.E. (eds.) Handbook of Occupational Health Psychology, pp. 35–68. American Psychological Association, Washington

Алиев О.Т., Разиков Р.С. (2019) Эффективность использования системы КСОТ-П на предприятиях АО «Узбекистон темир йуллари» / Научные труды республиканской научно - технической конференции с участием зарубежных ученых “Ресурсосберегающие технологии на железнодорожном транспорте” (18-19 декабря 2018 г.) Коллектив авторов / Под ред. проф. А.И.Адилходжаева. - Ташкент: ТашИИТ, – C. 30-31.

Асташкина, Л.А., Алиев, О.Т., Есмагулова, О.М. (2017) Стратегия обеспечения безопасности и надежности перевозочного процесса на железнодорожном транспорте / Л.А. Асташкина, О.Т. Алиев, О.М. Есмагулова // Проблемы безопасности российского общества. Научно – практический журнал, Москва. №4. – С. 91-95.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Aliyev, O., & Erxonboyev, N. (2024). INSON OMILINING “INSON-TRANSPORT-ISHLAB CHIQARISH MUHIT” TIZIMINING XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(5), 26–31. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss5-pp26-31