Maqola tafsilotlariga qaytish ТРАНСФЕРТ БАҲОНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ ВА УНИ ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ФАОЛИЯТИГА ЖОРИЙ ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ Yuklab olish PDFni yuklab olish