МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Mualliflar

  • Саиджамол Махмудов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp198-206

Annotasiya

Ушбу мақола халқаро молиявий ҳисобот стандартларига мослаштириш, қимматли қоғозларни ҳисобини ташкилий масалаларини ҳал қилиш ва ҳалқаро молиявий ҳисобот стандартларлари асосида аудиторлик текширувларни ташкил этиш масалалари келтирилган.

Kalit so‘zlar:

халқаро молиявий ҳисобот стандарталари хорижий мезон қимматли қоғозлар аудиторлик фаолиятини миллий стандарти инвестиция

Bibliografik manbalar

Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. (2008) Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка. –М.: Высшее образование,. 422 с.

Исроилов Б.И. Акциядорлик жамиятларида бухгалтерия ҳисоби ва таҳлилини такомиллаштириш. (Савдо акциядорлик жамиятлари мисолида). И.ф.н.илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. Т.:БМА, 1999. 23б.

Қонун (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 24.02.2020 йилдаги ПҚ-4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги карори. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.02.2020 й., 07/20/4611/0209-сон Лаврушин О.И. (1998) Основы банковского менеджмента. М.:Финансы и статистика,. 612с.

Махмудов С.Қ. Акциядорлик жамиятларида мажбуриятлар ҳисоби ва таҳлилини такомиллаштириш (Ип-йигирув корхоналари мисолида). И.ф.н. илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. Т.:БМА, 2006. 22б.

Мирзиёев Ш.М. (2019) Фонд бозорини ривожлантириш масалаларига бағишланган йиғилишдаги нутқи. 07.10.2019. //norma.uz. Насиров Э. (2006) Қимматли қоғозлар бозорида тижорат банклари ролини ошириш масалалари.://и.ф.н.илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. –Тошкент: -Б 24.

Питер Роуз (1995) Банковский менеджмент. –М.: ИНФРА-М,. 294с.

Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон Юлдашев Ф.М. (2006) Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операцияларини фаоллаштириш масаласи. // и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. -Тошкент. -Б 23.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Махмудов, С. (2023). МОЛИЯВИЙ ИНСТРУМЕНТЛАРНИНГ БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 198–206. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp198-206