КОРХОНА БОШҚАРУВИДА ХАРАЖАТЛАР ХИСОБИНИНГ АҲАМИЯТИ ҲАМДА ХУСУСИЯТЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp555-562

Annotasiya

Бугунги кунда иқтисодиётимизда харажатлар ва таннархни пасайтириш орқали маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш муҳим вазифа сифатида қаралмоқда. Шу боисдан, корхона бошқарувида харажатлар ҳисобининг назарий, методологик ва амалий жиҳатлари махсус, мустақил тадқиқот объекти сифатида ўрганиш долзарб ва илмий-амалий аҳамият касб этади. Мазкур мақолада корхона бошқарувида ишлаб чиқариш харажатларининг мазмуни, аҳамияти ҳамда унинг хусусиятлари ва вазифалари очиб берилган

Kalit so‘zlar:

харажатлар бошқарув маҳсулот таннархи калькуляция моддалари харажатлар таҳлили таннарх ҳисоби

Bibliografik manbalar

Abdusalomova N., (2017). "Cost Accounting and Financial Health: Analysis of Cost Reduction Policy Effect in Selected Enterprises of Metallurgy Industry in Uzbekistan," International Journal of Management Science and Business Administration, Inovatus Services Ltd., vol. 3(3), pages 33-38, March.

Kodeks (2020) O’zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi https://lex.uz/docs/4674902#4684425

Marcel Fratzscher, Luciana Juvenal, Lucio Sarno (2010) “Asset prices, еxchange rates and the current account” Yeuropean Yeconomic Review, Volume 54, Issue 5, July, Pages 643-658. https://www.sciencedirect.com

Pardaev A. va boshqalar (2005)"Boshqaruv tahlili" T.: "Iqtisodiyot va huquq dunyosi".

Product Costing for Decision Making in Certain (2007) Variable‐Proportion Technologies //Journal of Management Accounting Research 19(1): 51–70.

БҲМС (2006) 4-сонли “Товар-моддий заҳиралар” номли бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (БҲМС) Оъзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2006-йил 17-июлда 1595-сон билан рўйхатга олинган.

Ғуломова Ф.Ғ. (2015) Бухгалтерия ҳисобини мустақил ўрганиш учун қўлланма. Т.: “НОРМА”, -496 бет.

Қонун (2016) «Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни, 7-модда 2016 йил 13 апрел https://lex.uz/acts/2931253.

Мирзиёев Ш.М. (2017) Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак., 2017 йил 14 январь.-Тошкент: “Ўзбекистон”, -26 б.

Низом (1999) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999-йил 5-февралдаги 54-сонли қарори билан тасдиқланган “Маҳсулот (иш, хизмат)ларни ишлаб чиқариш ва сотиш бўйича харажатлар таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби тўғрисида”ги Низом.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Урманбекова, И. (2024). КОРХОНА БОШҚАРУВИДА ХАРАЖАТЛАР ХИСОБИНИНГ АҲАМИЯТИ ҲАМДА ХУСУСИЯТЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 555–562. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp555-562