СОЛИҚЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ МЕТОДИКАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp546-554

Annotasiya

Ушбу тадқиқот ишида солиқ таҳлилида қўлланиладиган мавжуд методлар, жумладан, иқтисодий моделлар, эмпирик усуллар, қиёсий тадқиқотлар ва солиқ қонунчилигига риоя қилиш бўйича тадқиқотлар ҳақида умумий маълумот берилган. Ушбу методологиянинг кучли томонлари, чекловлари ва қўлланилишини ўрганиш орқали ушбу тадқиқот солиқлар ва иқтисодий натижалар ўртасидаги мураккаб муносабатларни чуқурроқ тушунишга ёрдам беради

Kalit so‘zlar:

солиқ таҳлили солиққа тортиш тизимлари қонунчиликдаги ислоҳотлар солиқ сиёсати глобаллашув рақамлаштириш солиқдан қочиш

Bibliografik manbalar

Barrios, S., Dolls, M., Maftei, A., Peichl, A., Riscado, S., Varga, J., & Wittneben, C. (2016). Dynamic Scoring of Tax Reforms in the European Union. Public Economics: Taxation. https://doi.org/10.2139/ssrn.2939601.

Bhatti M. A., Isayev F. Evaluating the Effectiveness of Mandatory IFRS Adoption in Enhancing Transparency and Governance in Saudi Arabia //Cuadernos de Economía. – 2023. – Т. 46. – №. 132. – С. 110-119.

Feng, Z. (2007). The Application of Data Mining Techniques in Tax Analysis. Science and Technology of West China.

Hutchison, P., Plummer, C., & George, B. (2018). Latent Semantic Analysis: A Big Data Opportunity for Tax Research. The Contemporary Tax Journal. https://doi.org/10.31979/2381-3679.2018.070104.

Ikromovich, I.F. (2022). Analysis of resource taxes based on tax analysis technique. International Journal of Management IT and Engineering, 12(12), 65-71.

Isaev, F. (2021). Advantages of applying tax incentives in the conditions of economic crisis. International Journal of Marketing and Technology, 11(8), 15-25.

Isaev, F.I. (2021). Tax Policy of the Republic of Uzbekistan. International Journal of Management IT and Engineering, 11(8), 1-9.

Khamdamov, S. J., Usmanov, A. S., Abdulazizova, O., Isaev, F., Kholbaev, N., Makhmudov, S., & Kholbaeva, S. (2022, December). ECONOMETRIC MODELING OF CENTRAL BANK REFINANCING RATE IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 253-257).

Liapis, K., Galanos, C., Politis, E., & Kantianis, D. (2014). A Quantitative Approach to Measure Tax Competitiveness between EU Countries. European Economics: Political Economy & Public Economics eJournal.

Merkulova, T., & Nikolaeva, O. (2022). Cluster analysis of tax indicators in Europien countries. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2022-102-08.

Shevyrkov, L. (2018). Methodology for assessing tax benefits at the local level. , 117-122. https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-6-117-122.

Wołowiec T. Economic Effects of Taxation by Income Taxes in European Union Member States (Outline of the Problem. International Journal of New Economics and Social Sciences 2019; № 1(9): 29-49.

Yanling, X. (2010). Tax Analysis System Design and Implementation. Computer Programming Skills & Maintenance.

Исаев Ф. Аудит самарадорлигининг назарий-амалий талқини //Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка. – 2023. – С. 359-361.

Исаев Ф. И. Солиқ текширувларини рақамлаштириш зарурияти.“Бизнес-эксперт” илмий журнали. – 2021. – Т. 6. – С. 52-54.

Исаев, Ф. (2022). Йирик корхоналар мисолида сoлиқ йиғилувчaнлиги кўрcaткичини таҳлил қилиш методикасини такомиллаштириш. Iqtisodiyot Va taʼlim, 24(1), 317–326. https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/955

Исаев, Ф. (2023). Молиявий ҳисобот сифатини оширишда солиққа тортиш, мустақил аудит ва ички назоратнинг ўрни. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(7), 305–310. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss7-pp305-310

Исаев, Ф. (2023). Сoлиқ тaҳлили - иқтисодий таҳлилнинг таркибий қисми. Nashrlar. https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/35

Исаев, Ф. (2023). Солиқ ислоҳотлари ва уларнинг оқибатларини баҳолаш. Nashrlar, 1(2), 59–62. https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/421

Исаев, Ф. (2023). Солиқ ислоҳотларининг таъсирини таҳлил қилиш. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 155–161. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp155-161

Исаев, Ф. (2023). Солиқ ислоҳотларининг таъсирини таҳлил қилиш. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(6), 155–161. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss6-pp155-161

Исаев, Ф. (2023). Солиқ таҳлилини фискал сиёсат самарадорлигига таъсир қилиш усуллари. Nashrlar, 1(1), 128–131. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp128-131

Исаев, Ф. (2023). Солиқ текширувлари: аудит самарадорлиги таҳлили. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 11 (1), 394–401. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss1/a42

Исаев, Ф. (2023). Солиқ юкини камайтиришда солиқ таҳлилининг таъсирига оид назарий мулоҳазалар. International Journal of Economics and Innovative Technologies, 11(2), 415–421. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss2/i41

Исаев, Ф. (2023). Солиқларнинг фаровонликка таъсири назарияси. "Milliy Iqtisodiyotni Isloh Qilish Va Barqaror Rivojlantirish istiqbollari" Respublika Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari to‘plami., 206–208. https://conference.tsue.uz/index.php/article/article/view/393

Исаев, Ф. (2024). Рақамли иқтисодиёт шароитида солиқ таҳлилининг методологик ёндашувлари. Nashrlar, 156. https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/667

Исаев, Ф. (2024). Рақамли молиявий активларни солиққа тортиш масалалари. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(1), 352–360. https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/632

Исроилов Б.И. (2006) “Солиқларнинг молиявий ҳисоби ва таҳлилининг методологик асослари”. Диссертация и.ф.д., Самарқанд;

Қурбанов З.Н. (2008) «Солиқ ҳисоби ва аудитининг назарий ва методологик асослари». Дис....и.ф.д. - Тошкент.: БМА, 272 б.;

Оliinyk О., D. Grytsyshen, S. Kucher, 2018 Tax Policy for Economic Recovery and Growth. January 2009. SourceRePEc

Пардаев М.Қ. ва бошқалар (2014) Иқтисодий таҳлил назарияси, Сано-стандарт, Т.: 336 бет;

Ҳотамов К.Р. (2016) “Билвосита солиқлар ҳисоби, таҳлили ва аудитини такомиллаштириш” диссертация и.ф.д., Т:. 136 б;

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Турсунова, Г. (2024). СОЛИҚЛАРНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ МЕТОДИКАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 546–554. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp546-554