РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp540-545

Annotasiya

Бугунги кунда сунъий интеллект, саноат роботлари, масофавий таълим, симсиз алоқа, блокчейн, улкан маълумотлар, виртуал ва тўлдирилган хаёт, ақлли иншоотлар, интернет товарлар каби рақамли технологиялар жамиятнинг турли сохаларида кенг қўлланилиб келинмоқда. Жаҳонда рақамлаштириш жараёнидан миллий иқтисодиётни инклюзив, барқарор иқтисодий ривожланишига бағишланга илмий-тадқиқот ишларида кенг кўлланилмоқда. Рақамлаштириш омили жамиятнинг барча жабҳаларига ўз таъсирини ўтказар экан, мамлакат иқтисодиётини барқарор ривожланишига кўрсатадиган таъсирини тизимли, чуқур таҳлил этиш талаб қилинади. Мақолада рақамлаштиришнинг миллий иқтисодиётга таъсирининг назарий асослари ўрганилган ва уни амал қилиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган тегишли илмий хулоса ва таклифлар ишлаб чиқилган

Kalit so‘zlar:

рақамлаштириш барқарор ривожланиш ахборотлашган жамият рақамли иқтисодиёт технологик инқилоб

Bibliografik manbalar

Brynjolfsson E., Kahin B. (2000) Introduction. Understanding the Digital Economy. Cambridge: MIT Press, pp. 1–10.

Herberger T.A., Dötsch J.J. (2022) The Means Justifies the End? Digitalization and Sustainability as a Social Challenge. A Plea for an Integrative View – Springer: Digitalization, Digital Transformation and Sustainability in the Global Economy, 1-8 pp. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77340-3

Lapidus, L.V. (2018) The evolution of the digital economy. Annual International Scientific Conference Lomonosov Readings - 2018. Section of Economic Sciences. "Digital economy: people, technology, institutions." - ISBN 978-5-906783-92-9. - Faculty of Economics of the Lomonosov Moscow State University,.

Negroponte N. (1995) Being Digital. NY.: Knopf.

Tapscott Don. (1996) The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. https://doi.org/10.5465/ame.1996.19198671.

Thomas Rittera, Carsten Lund Pedersena (2020) «Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: Past, present, and future» - Industrial Marketing Management 86, p. 180-190.

Бухт Р., Хикс Р. (2018) Определение, концепция и измерение цифровой экономики // Вестник международных организаций. Т. 13. № 2. С. 143–172. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-02-07.

Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. (2017) Цифровая экономика: мифы, реальность, перспектива – М., с. 9.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Талъатова, Д. (2024). РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 540–545. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp540-545