INNOVATSION O'ZGARISHLAR DAVRIDA YASHASH DARAJASINI OSHIRISH YO'LLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp533-539

Annotasiya

Maqolada turmush darajasini oshirish masalasi jamiyat oldidagi asosiy qiyinchiliklardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. U turmush darajasini oshirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni va bu maqsadga erishish yo'llarini o'rganadi. Maqolada iqtisodiy o'sish va barqarorlik, ta'lim va bilimga kirish, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya, infratuzilma va yashash sharoitlari, texnologiyalarni rivojlantirish va barqaror ekologik siyosat turmush darajasini oshirishning muhim omillari sifatida tahlil qilinadi. Muallif tibbiyot va sog'liqni saqlash, sanoat, infratuzilma va ta'lim sohalarida yangi texnologiyalarni rivojlantirish va qo'llash muhimligiga e'tibor qaratadi. Ta'kidlanishicha, ushbu sohalardagi innovatsiyalar hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va har bir shaxsning imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, muallif innovatsion loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun tegishli investitsiyalar, huquqiy qo'llab-quvvatlash va turli tomonlarning hamkorligi zarurligini ham ta'kidlaydi. Maqolada zamonaviy innovatsion o'zgarishlar davrida turmush darajasini oshirishga yordam beradigan mumkin bo'lgan rivojlanish yo'llari haqida umumiy ma'lumot berilgan

Kalit so‘zlar:

turmush darajasi ta'lim sog'liqni saqlash innovatsiya

Bibliografik manbalar

Raimjanova M., Sabirova L., Khanova N., Asamkhodjaeva S. & Nosurullaev K. (2022). Impact of investments on the economy of the Republic of Uzbekistan and the importance of its geographical location. In E3S Web of Conferences (Vol. 244, p. 10042). EDP Sciences

Абдурахманов, К.Х. (2022) Управление человеческим капиталом в условиях цифровизации экономики Республики Узбекистан / К. Х. Абдурахманов, Н. К. Зокирова, З. Г. Шакаров // Лидерство и менеджмент. – Т. 9, № 1. – С. 219-232. – DOI 10.18334/lim.9.1.114285. – EDN ZQJVVG. [Abdurahmanov, K. H. Upravlenie chelovecheskim kapitalom v uslovijah cifrovizacii jekonomiki Respubliki Uzbekistan / K. H. Abdurahmanov, N. K. Zokirova, Z. G. Shakarov // Liderstvo i menedzhment. – 2022. – T. 9, № 1. – S. 219-232. – DOI 10.18334/lim.9.1.114285. – EDN ZQJVVG.]

Бахтиеров, Б.Б. (2019) Пути совершенствования методологии оценки уровня жизни населения в Узбекистане / Б. Б. Бахтиеров // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 1(102). – С. 375-378. – EDN YYFUAX. [Bahtierov, B. B. Puti sovershenstvovanija metodologii ocenki urovnja zhizni naselenija v Uzbekistane / B. B. Bahtierov // Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2019. – № 1(102). – S. 375-378. – EDN YYFUAX.]

Игнатенко В.В. (2021) Методика оценки эффективности регулирования уровня жизни населения // Материалы VI Национальной научно-практической конференции, посвящённой 20-летию факультета управления и 100-летию Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. - 2021. [Ignatenko V.V. Metodika ocenki jeffektivnosti regulirovanija urovnja zhizni naselenija // Materialy VI Nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhjonnoj 20-letiju fakul'teta upravlenija i 100-letiju Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta imeni I.T. Trubilina. - 2021.]

Карабаева, Г. Ш. (2022) Развитие МАЛОГО БИЗНЕСА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ / Г. Ш. Карабаева // Качество жизни населения промышленных территорий в стратегии «Общество 5.0», Набережные Челны, 02 июня 2022 года / Набережночелнинский институт Казанского Федерального университета. Том 2. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2022. – С. 37-40. – EDN LOLIMD. [Karabaeva, G. Sh. Razvitie MALOGO BIZNESA DLJa POVYShENIJa KAChESTVA ZhIZNI NASELENIJa / G. Sh. Karabaeva // Kachestvo zhizni naselenija promyshlennyh territorij v strategii «Obshhestvo 5.0», Naberezhnye Chelny, 02 ijunja 2022 goda / Naberezhnochelninskij institut Kazanskogo Federal'nogo universiteta. Tom 2. – Kazan': Kazanskij (Privolzhskij) federal'nyj universitet, 2022. – S. 37-40. – EDN LOLIMD.]

Лазарева Е.В. (2020) Оценка качества и уровня жизни населения в муниципальном образовании город Краснодар // Материалы XV международной научно-практической конференции. [Lazareva E.V. Ocenka kachestva i urovnja zhizni naselenija v municipal'nom obrazovanii gorod Krasnodar // Materialy XV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. - 2020.]

Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. (2016) С 80 Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности экономики и социального прогресса / пер. с англ. И. Кушнаревой; науч. ред. перевода Т. Дробышевская.— М.: Изд-во Института Гайдара, 2016.— 216 с. [Stiglic D., Sen A., Fitussi Zh.-P. S 80 Neverno ocenivaja nashu zhizn': Pochemu VVP ne imeet smysla? Doklad Komissii po izmereniju jeffektivnosti jekonomiki i social'nogo progressa / per. s angl. I. Kushnarevoj; nauch. red. perevoda T. Drobyshevskaja.— M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2016.— 216 s.]

Таджиева, Д. Р. Влияние процессов цифровизации экономики на уровень жизни населения / Д. Р. Таджиева // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития в условиях цифровой экономики: Сборник статей XVII международной научно-практической конференции, Минск, 14–15 июня 2023 года. – Минск: ООО "Колорград", 2023. – С. 217-219. – EDN GFIGXN.

Указ (2023) Указ Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по реализации Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы в «Год заботы о человеке и качественного образования», от 28.02.2023 г. № УП-27 [Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O Gosudarstvennoj programme po realizacii Strategii razvitija Novogo Uzbekistana na 2022 — 2026 gody v «God zaboty o cheloveke i kachestvennogo obrazovanija», ot 28.02.2023 g. № UP-27]

Хазраткулова, Л. Н. (2020) Повышение уровня жизни населения регионов Узбекистана как ключевой фактор устойчивого развития страны / Л. Н. Хазраткулова // Экономика: анализы и прогнозы. – № 5-6(8-9). – С. 41-59. – EDN ZJEFOO. [Hazratkulova, L. N. Povyshenie urovnja zhizni naselenija regionov Uzbekistana kak kljuchevoj faktor ustojchivogo razvitija strany / L. N. Hazratkulova // Jekonomika: analizy i prognozy. – 2020. – № 5-6(8-9). – S. 41-59. – EDN ZJEFOO.]

Шахназарова, Н. В. Толерантность как консенсус / Н. В. Шахназарова // International scientific review of history, cultural studies and philology : Collection of scientific articles V International correspondence scientific specialized conference, Boston, USA, 20–21 января 2019 года. – Boston, USA: PROBLEMS OF SCIENCE, 2019. – С. 37-41. – EDN YWJCDZ. [Shahnazarova, N. V. Tolerantnost' kak konsensus / N. V. Shahnazarova // International scientific review of history, cultural studies and philology : Collection of scientific articles V International correspondence scientific specialized conference, Boston, USA, 20–21 janvarja 2019 goda. – Boston, USA: PROBLEMS OF SCIENCE, 2019. – S. 37-41. – EDN YWJCDZ.]

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Tadjieva, D. (2024). INNOVATSION O’ZGARISHLAR DAVRIDA YASHASH DARAJASINI OSHIRISH YO’LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 533–539. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp533-539