КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КОРХОНАЛАРИДА РАҚОБАТ ВА РАҚОБАТЛАШУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp468-478

Annotasiya

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз иқтисодиётининг энг йирик соҳаси бўлиб, ушбу соҳанинг барқарор ва замон талаблари даражасида ривожланиши ахолининг бандлиги ва турмуш фаровонлиги, бозорларнинг сифатли товар ва хизматлар билан тўйинганлиги, нархларнинг адолатли даражаларининг шаклланиши, мамлакат иқтисодиётининг ривожланиш суръатларини белгилаб беради. Кичик бизнес ва тадбиркорлик корхоналарининг самарали фаолиятини белгилайдиган бир қатор омиллар мавжуд бўлиб, ушбу омиллар таркибида рақобат ва рақобалашишнинг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Рақобат фаолиятининг самарали ташкил этилиши корхонани рақобатда устунлигини таъминлайди, бозорда мувафақиятли фаолият кўрсатишига шароит яратади. Шу боисдан бугунги кунда рақобатни кичик корхоналар фаолиятида номоён бўлиши, унинг ўзига хос хусусиятлари каби муаммоларни ўрганиш, самарали ташкил этиш бўйича маълум бир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бўлиб ҳисобланади. Ушбу мақолада кичик корхоналар фаолиятида рақобатнинг намоён бўлиши ва унинг хусусиятларининг баъзи жиҳатларини ёритишга харакат қилинди.

Kalit so‘zlar:

корхона рақобат рақобатлашиш бозор, бозор сегменти паст харажатлар рақобат стратегияси рақобат устунлиги рақобатлашиш усуллари

Bibliografik manbalar

Портер М. (2016) Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Портер ; Пер. с англ. -6-е изд. –М.: Альпина Паблишер,. -453 с.

Портер М. (2018) Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер; Пер. с англ. - 6-е изд. –М.: Альпина Паблишер, - 716 с.

Турсунов Р.Т. (2017) Бизнес стратегияси [Матн] дарслик; Р.Т. Турсунов ва бошқ.ж Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. –Т.: “Баркамол Файз медиа” нашриёти, -380 б.

Фатхутдинов Р.А. (1997) Система менеджмента: Учеб.-практ. пособие. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", - 352 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Онорбоев, Ш. (2024). КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КОРХОНАЛАРИДА РАҚОБАТ ВА РАҚОБАТЛАШУВНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 468–478. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp468-478