O‘ZBEKISTONDA EKSKURSIYA XIZMATINI TASHKIL QILISHNING DOLZARBLIGI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp269-273

Annotasiya

Ushbu maqolada O‘zbekistonda, shu jumladan, turizm sanoatida ekskursiya xizmatini tashkil qilishning dolzarbligi haqida ma’lumot berilgan. Chunki turizm rivojlangan va bugungi kunda rivojlanayotgan har qanday turistik hudud uchun ekskursiya xizmatini rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Ekskursiya xizmatini tashkil etish orqali potentsial mijozlar turistik hudud haqida yetarli ma’lumotlarga ega bo‘lgan taqdirda, mintaqada turizmni barqaror rivojlantirishga undaydi. Shuning uchun turizmni tashkil etishda ekskursiya xizmati hozirgi vaqtda asosiy xizmat turlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Kalit so‘zlar:

ekskursiya asosiy xizmatlar farmon ichki turizm loyiha

Bibliografik manbalar

Norchaev А., and Umirova D. (2019)Toshkent Davlat Iqtisodiyot, Universiteti, Аn Norchaev, and Ds Umirova. "Ekskursiya xizmatini tashkil qilish".

UNWTO (2011) Religious Tourism in Asia and the Pacific. World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain.

Долженко Г.П. (2005) Экскурсионное дело: Учеб. пособие. М.; Ростовн/Д.

ЕМЕЛЬЯНОВ Б.В. (2007) ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ –М.: Советский спорт,. 216 с.

Емельянов В.В., Древний Шумер, (2001) Очерки культуры. // СПб: «Петербургское Востоковедение». 368 с. ISBN 5-85803-161-7 («Мир Востока». VII)

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Xasanova, N., & Xalilova, N. (2024). O‘ZBEKISTONDA EKSKURSIYA XIZMATINI TASHKIL QILISHNING DOLZARBLIGI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 269–273. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp269-273