TURIZM SOHASIDA SUVENIRLAR, MAHSULOT TURLARI VA ISTEMOL MAQSADLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp245-250

Annotasiya

Ushbu maqolada turizmni rivojlantirishda va uning samaradorligini oshirishda uning asosiy segmentlarining birdek ahamiyatliligi yoritib berilib, nisbatan e’tibordan chetda qolgan yo‘nalish muhumliligiga to‘xtalib o‘tilgan. Manashunday yo‘nalish sifatida chakana savdo (suvenirlar) do‘konlari tadqiqot obyekti sifatida olinib, har tomonlama o‘rganib chiqilgan. Jumladan, unga bevisita va bilvosita ta’sir etuvchi omillar hamda ularning turlari o‘rganib chiqildi. Bundan tashqari Turizm sohasining rivojlanishida asosiy o‘rin egallovchi segment sifatida qaralib, uning muhumlilikdarajasi o‘rganib chiqildi. Suvenir va esdalik sovg’alarning viloyatlar aro turma turligi va o‘ziga xosligi o‘rganib chiqilib, ular har bir mahalliy manzilgohlarning o‘ziga xosligidan kelib chiqilishi tadqiq etilildi. Maqolaning xulosa va takliflar qismida esa chakana savdo (suvenirlar) do‘konlari istiqboli uchun yozuvchining o‘z fikirlaridan kelib chiqgan holda xulosa va bir nechta takliflari keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

turizm segmentlari transport xizmati manzilgohlar mehmondo‘stlik sanoati marketing

Bibliografik manbalar

Abdukhamidov, A. S., Makhmudova, A. P., & Mukhammadiev, N. (2022). Directions for the development of tourist routes of buddhist monuments and the formation of attractive tourist products. Builders Of the Future, 2(02), 146-153.

David K. Hayas, Jack D. Ninemeier, Allisha A. (2017) “Hotel operation management” Miller third edition.

Mamatqulov X.M. (2011) “Turizm infratuzilmasi” o‘quv qo’llanma, Toshkent.

Po‘latov M.E., Amriddinova R.S., Norqulova D.Z., Talibova A.Yu. (2022)“Mehmonxonalarda kasbiy etika” Samarqand.

Suyunovich, T. I., & Erkin, G. (2022). Possibilities to increase the multiplicative efficiency of tourism through digital technologies in new uzbekistan. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(8), 74-80.

Tuxliyev I.S., Abduhamidov S.A. (2021) “Turizm nazariya va amaliyot” darslik.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Umarova, M. (2024). TURIZM SOHASIDA SUVENIRLAR, MAHSULOT TURLARI VA ISTEMOL MAQSADLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 245–250. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp245-250