HUDUDLARNING SOLIQ SALOHIYATIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING SAMARADORLIGI TAHLILI

Mualliflar

  • Gulmira Turdiqulova

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp240-244

Annotasiya

Ushbu maqolada hududlarning soliq salohiyatiga ta’sir etuvchi makroiqtisodiy koʻrsatkichlar tahlil qilingan. Hududlarni soliq salohiyatini oshirishga doir budjet-soliq siyosatiga doir chora-tadbirlar tizimi, hududlarni soliq toʻlay olish qobiliyati, ularni oshirish va soliqlarni undirish jarayonida sodir boʻladigan munosabatlar xorij tajribasi asosida yoritib berilgan. Mahalliy byudjetlar daromadlarini shakllantirishda hududlar soliq salohiyatiga taʼsir etuvchi omillar guruhlarga ajratilgan holda tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar:

soliqlar soliq salohiyati mahalliy byudjet yuridik shaxslar soliq tushumlari

Bibliografik manbalar

Bozorova L.A. (2012) Byudjet daromadlari barqarorligini taʼminlashda hududlar soliq salohiyatini oshirish yoʻnalishlari. //Iqtisod va moliya /экономика и финансы,. – № 12. – Б.64-67.

Farmon (2022) 2022-2026-yillarga moʻljallangan yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son.

Malikov T.S. (2002) Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari. –T.: Akademiya, -204 b.

Meyliyev O. (2018) Hududiy iqtisodiyot barqarorligini taʼminlashda soliqlarning taʼsirchanligini oshirish masalalari, Iqtisodiѐt fanlari falsafa doktori (Doctor of philosophy) ilmiy darajasini olish uchun ѐzilgan dissertatsiyasi avtoreferati.

Xudoyqulov S. (2019) Soliq tushumlarini prognoz qilish metodologiyasini takomillashtirish: iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi va Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, – 77 b.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Turdiqulova, G. (2024). HUDUDLARNING SOLIQ SALOHIYATIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING SAMARADORLIGI TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 240–244. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp240-244