IJTIMOIY HIMOYAGA MUHTOJ AHOLINI MOLIYAVIY QO‘LLAB QUVVATLASHNING XALQARO ME’YORLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp233-239

Annotasiya

Maqolada dunyo mamlakatlari ijtimoiy himoya tizimininig asosiy tamoyillari, xalqaro standartlari, ilg‘or tajribalar, muammolar va takomillashtirish imkoniyatlariga e’tibor qaratilib, ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashning xalqaro standartlari tahlili keltirilgan. Inson huquqlari tamoyillariga, jumladan, ijtimoiy taʼminotga boʻlgan huquq va munosib turmush darajasiga ega boʻlish huquqiga tayangan holda, tadqiqot mamlakatlar boʻylab moliyaviy qoʻllab-quvvatlashga boʻlgan yondashuvlarning xilma-xilligini oʻrganadi, ijtimoiy himoya dasturlari, moliyalashtirish, muvofiqlashtirish, maqsadlilik va muvofiqlik mezonlari bilan boo‘liq muammolarni muhokama qiladi va aholining zaif qatlamlarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar:

aholining zaif qatlamlari barqaror rivojlanish maqsadlari ijtimoiy himoya ijtimoiy himoya tizimlari inson huquqlari

Bibliografik manbalar

Ahmed F., Ahmed N., Pissarides C., and Stiglitz J. (2020) “Why Inequality Could Spread COVID-19,” Lancet Public Health 5/5;

Deklaratsiya (1948) “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” (10.12.1948) Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 217 A (III) ko‘rsatmasi orqali qabul qilingan va e’lon qilingan.

Pulatovich T.J. Ways to reform the pension system based on foreign experience. International journal of economic perspectives. 2023; 17(1). 64-71 p

Sen, Amartya (1985). Commodities and capabilities. Amsterdam New York New York, N.Y., U.S.A: North-Holland Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co. ISBN 9780444877307.

Sholdarov D., Tursunov J. (2018) Improvement of the system of state pension provision in Uzbekistan //Scientific journal" Finance", 1st issue. – Т. 107.

Tavsiyanoma (1967) “Nogironlik, qarilik va boquvchisini yo‘qotganlar uchun nafaqalar bo‘yicha” 131-sonli tavsiyanoma (Jenevada 1967-yil 7-iyunda XMT Bosh konferensiyasining 51-sessiyasida qabul qilingan)

Tavsiyanoma (2012) Xalqaro Mehnat Tashkilotining “Ijtimoiy himoya qilishning mininal darajalari bo‘yicha” 202-sonli tavsiyanomasi (Jenevada 2012-yil 14-iyunda XMT Bosh konferensiyasining 101-sessiyasida qabul qilingan)

Шолдаров Д. (2023) КАМ ТАЪМИНЛАНГАН ОИЛАЛАР УЧУН НАФАҚА ВА МОДДИЙ ЁРДАМ ТАЙИНЛАШ ВА ТЎЛАШ ТАРТИБИ //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – Т. 3. – №. 9.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Sholdarov, D. (2024). IJTIMOIY HIMOYAGA MUHTOJ AHOLINI MOLIYAVIY QO‘LLAB QUVVATLASHNING XALQARO ME’YORLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 233–239. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp233-239