BARQAROR RIVOJLANISHDA TABIIY OMIL ROLINING ORTISHI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp192-198

Annotasiya

Ushbu maqolada barqaror rivojlanishda tabiiy omillarning ortib borayotgan ahamiyati ko'rib chiqiladi, tarixiy ekspluatatsion ekologik amaliyotlarning salbiy oqibatlariga e'tibor qaratiladi. Ushbu amaliyotlar global barqarorlikka putur yetkazadigan og'ir ekologik inqirozlar sifatida namoyon bo'ladigan ulkan ekologik va ijtimoiy qarzni keltirib chiqardi. Barqaror rivojlanish sari paradigmaga oʻtish insoniyat jamiyatlari va biosfera oʻrtasidagi xavfsizlik, tenglik va uygʻunlikni mustahkamlash uchun zarurdir. Barqaror rivojlanish, garchi kontseptual jihatdan qiyin bo'lsa-da, inson tsivilizatsiyasi va birgalikda yashash uchun tabiiy muhit o'rtasidagi o'zaro ta'sirni qayta aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar:

barqaror rivojlanish tabiiy omillar ekologik qarz qayta tiklanadigan energiya bioxilma-xillikni saqlash

Bibliografik manbalar

Bhutta US, Tariq A, Farrukh M, Raza A … - … (2022) Forecasting and Social …, - Elsevier. Green bonds for sustainable development: Review of literature on development and impact of green bonds.

Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., ... & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, 387(6630), 253-260.

Gerschenberg, I. (1987) ‘The Training and Spread of Managerial Know How, a Comparative Analysis of Multinational and other Firms in Kenya’, World Development, 15, pp. 931–939

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens III, W. W. (1972). The Limits to Growth. Universe Books.

Ruggerio CA (2021) - Science of the Total Environment, - Elsevier. Sustainability and sustainable development: A review of principles and definitions.

Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.

Sheng, C. (2002) Elementary, Pressure Dependent Model for Combustion of C1, C2 and Nitrogen Containing Hydrocarbons: Operation of a Pilot Scale Incinerator and Model Comparison. Ph.D. Dissertation, New Jersey Institute of Technology, Newark.

Stern, N. (2007). The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge University Press.

Wang P, Hu M, Wang H, Chen Z, Feng Y … - Advanced …, (2020) - Wiley Online Library. The evolution of flexible electronics: from nature, beyond nature, and to nature.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Raxmatova, Z. (2024). BARQAROR RIVOJLANISHDA TABIIY OMIL ROLINING ORTISHI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 192–198. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp192-198