MINTAQANI BARQAROR IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINING QISQA VA UZOQ MUDDATLI TENDENSIYALARINI BAHOLASH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp184-191

Annotasiya

Mazkur tadqiqot ishida mintaqani barqaror ijtimoiy–iqtisodiy rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillarni aholi jon boshiga toʻgʻri keladigan YaHM hajmiga uzoq va qisqa muddatli ta’sirini baholovchi avtoregressiv lagli taqsimot modellari (ARDL) ishlab chiqilgan. Ishlab chiqilgan modellar asosida omillarning ustuvorlik darajalari aniqlangan.

Kalit so‘zlar:

barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uzoq muddat qisqa muddat ARDL avtoregressiv

Bibliografik manbalar

Bardi, W., Hfaiedh, M.A. (2021) International trade and economic growth: evidence from a panel ARDL-PMG approach. Int Econ Econ Policy 18, 847–868. https://doi.org/10.1007/s10368-021-00507-4

Busu, M. (2020). "Analyzing the Impact of the Renewable Energy Sources on Economic Growth at the EU Level Using an ARDL Model" Mathematics 8, no. 8: 1367. https://doi.org/10.3390/math8081367

Cherni, A., Jouini, S.E. (2017). An ARDL approach to the CO2 emissions,renewable energy and economic growth nexus: Tunisian evidence. International Journal of Hydrogen Energy, Vol.42 Issue 48. https://doi.org/10.1016/j.ijhdene.2017.08.072

Iheanacho, E. (2016). "The Impact of Financial Development on Economic Growth in Nigeria: An ARDL Analysis" Economies 4, no. 4: 26. https://doi.org/10.3390/economies4040026

International Monetary Fund (2023). World Economic Outlook: Navigating Global Divergences. Washington, DC. October. pp. 11-15. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023

Kong, Q., Peng, D., Ni, Y., Jiang, X., Wang, Z. (2021). Trade openness and economic growth quality of China: Empirical analysis using ARDL model. Finance Research Letters, Vol.38. https://doi.org/10.1016/j.frll.2020.101488

Ljung, G. M., Box, G.P.E. (1978). On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models. J Biometrika, vol. 65, pp. 297–303. https://doi.org/10.1093/biomet/65.2.297

Mirziyoyev, Sh.M. (2021). Yangi Oʻzbekiston strategiyasi. Toshkent: “Oʻzbekiston”, 131-170 b.

Neusser, K. (2016). Estimation of the Mean and the Autocorrelation Function. In: Time Series Econometrics. Springer Texts in Business and Economics. Springer, Cham. pp. 67-85. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32862-1_4

Verbeek, M. (2017). A Guide to Modern Econometrics, 5th Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., pp. 356-358.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Rajabov, A. (2024). MINTAQANI BARQAROR IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINING QISQA VA UZOQ MUDDATLI TENDENSIYALARINI BAHOLASH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 184–191. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp184-191