TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp171-177

Annotasiya

Hozirgi vaqtda turizmni rivojlantirish siyosiy va iqtisodiy tebranishlar tufayli ushbu sohani o‘ta beqaror qiladigan ko‘plab muammolarga duch kelmoqda. Barcha inqiroz va retsessiyalar odatda turizm faoliyati nazoratidan tashqarida yuzaga keladi. Turizm bilan bog‘liq eng muhim iqtisodiy muammolardan biri bu sohada investitsiyalar va moliyalashtirishning yetishmasligi hisoblanadi. Turizm dunyodagi eng yirik ish o‘rni yaratuvchi tarmoqlardan biri ekanligini va uning rivojlanishi iqtisodiyot uchun katta foyda keltirishini hisobga olishimiz kerak. Ushbu maqolaning maqsadi turizmni moliyalashtirish sohasidagi muammolar va imkoniyatlarni ko‘rib chiqishdan iboratdir. Tadqiqot maqsadida biz turizmni moliyaviy qo'llab-quvvatlashning asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha dolzarb tahlil va tadqiqotlarni ko‘rib chiqdik.

Kalit so‘zlar:

turizm turizmni rivojlantirish iqtisodiy mexanizmlar iqtisodiy o'sish

Bibliografik manbalar

Chang, C. L., McAleer, M., & Ramos, V. (2020). A charter for sustainable tourism after COVID-19. Sustainability, 12(9), 3671.

Dedkova, E., & Gudkov, A. (2020). Tourism export potential: problems of competitiveness and financial support. In Integrated Science in Digital Age: ICIS 2019 (pp. 187-202). Springer International Publishing.

Gasic, M., Oklobdžija, S., Perić, G., & Ilić, D. (2015). Financial instruments of the European union for the development of tourism in rural areas of Serbia. Management and Education, 11(2).

Gudkov, A., & Dedkova, E. (2020). Development and financial support of tourism exports in the digital economy. Journal of Digital Science, 2(1), 54-66.

Mahmudi, I., & Mufid, M. (2023). Islam, Tourism Development and Religious Behavior: Analysis of the Implementation of Tourism Development Policy at the PB VI Selo Boyolali Intersection. Al-Hijr: Journal of Adulearn World, 2(2).

Musa, M. S., Jelilov, G., Iorember, P. T., & Usman, O. (2021). Effects of tourism, financial development, and renewable energy on environmental performance in EU-28: does institutional quality matter? Environmental science and pollution research, 28(38), 53328-53339.

Shirvani Dastgerdi, A., De Luca, G., & Francini, C. (2020). Reforming housing policies for the sustainability of historic cities in the post-COVID time: Insights from the atlas world heritage. Sustainability, 13(1), 174.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Oppoqxonov, N. (2024). TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 171–177. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp171-177