HUDUDLARDA MAHALLABAY ISHLASH TIZIMI ASOSIDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp150-158

Annotasiya

Maqolada, kambag‘allikni qisqartirish va aholi turmush darajasi yaxshilash bo‘yicha xorij va mahalliy olimlarning tadqiqot natijalari tahlil qilingan. Kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha yaratilgan tizim hamda kelgusi rejalar to‘g‘risida tahliliy fikrlar ilgari surilgan. Dunyoda aholi turmush darasini oshirishga ta’sir etuvchi ichki va tashqi omillar va ularga qaratilgan islohotlar, kambagʻallikni qisqartirish boʻyicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar keng koʻlamda davom etmoqda. Jumladan, isteʼmol savati, yashash minimumi, minimal isteʼmol xarajatlari miqdorining optimal nuqtasi hamda kambagʻallik va qashshoqlik chegaralarini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish va bunda mahallabay ishlash tizimi asosida aholi uchun xususiy tadbirkorlik yoʻnalishlariga doir ilmiy-tadqiqot ishlari to‘g‘risida mulohazalar keltirilgan. Adabiyotlar tahlil qismida mamlakatimizda kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha chiqarilgan meyoriy xujjatlar keltirib o‘tilgan. Mahallabay ishlash tizimi asosida aholi turmush darajasini yanada rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar:

kambag‘allik modellashtirish iqtisodiyot xizmat ko‘rsatish turmush sifati

Bibliografik manbalar

Abdullayev R., (2020) Amalparast X. Allaqulov nega xalqimizni aldayapti. pdf Tashkent, 2020 yil 19 iyul. http://fundamental-economic.uz/articlepdf/

Abdurahmonov X.X., Arabov N.U., Xolmuxamedov M.M. (2014) Aholi daromadlari va turmush sifati. – T: «Tafakkur bо‘stoni», – b.79.

Hasanov I., Eminov A. (2001) Oila daromadini ko‘paytirish qay darajada tashkil etilayapti. //O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi. №7- 8. B. 41-42.

Mukhitdinov K. S., Rakhimov A. N. (2020) Empirical models which were built for each sector of the service sector to the population of the region //South Asian Journal of Marketing & Management Research. – Т. 10. – №. 12. – С. 72-85.

Qaror (2021) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11-avgustdagi “Kambag‘al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o‘qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta’minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4804-son qarorlari.

Qaror (2021) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 27-martdagi “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5041-son qarorlari.

Qaror (2021) Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 9-avgustdagi “Hududlarda “mahallabay” ishlash asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining doimiy daromad manbalarini ko‘paytirish orqali kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 504-son qarori.

Qaror (2021) Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 9-avgustdagi 504-son “Hududlarda “mahallabay” ishlash asosida oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining doimiy daromad manbalarini ko‘paytirish orqali kambag‘allikni qisqartirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. https://lex.uz/docs/5562556#5565774

Raximov A.N. (2020) Aholiga xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanishini ekonometrik modellashtirish (Qashqadaryo viloyati misolida). i.f.f.d. ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya ishi. −T., -156 b.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Muminov, F. (2024). HUDUDLARDA MAHALLABAY ISHLASH TIZIMI ASOSIDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISHNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 150–158. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp150-158