MAMLAKATDA INNOVATSION KLASTERLARNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp131-138

Annotasiya

Klaster strategiyalarini amalga oshirish va hududiy-innovatsion tarmoqlarni shakllantirish transmilliy o‘zaro aloqalarni rivojlantirish va hududlararo tarmoq tuzilmalarini shakllantirishga imkon berdi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada innovatsion klasterlar salohiyatidan foydalanishning iqtisodiy mazmuni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar:

innovatsiya investitsiya iqtisodiy salohiyat klaster innovatsion infratuzilma

Bibliografik manbalar

Abduvoxidov A., Kamilova S. (2023) INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING INNOVATSION RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISHDAGI YONDASHUVLAR //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – Т. 1. – №. 4. – С. 12-21.

Abduvoxidov A., Kamilova S. (2023) INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI BAHOLASH //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – Т. 1. – №. 2. – С. 5-14.

Gontar N. V., Gaishun E. S., Sapozhnikova A. G. (2019) Technological innovations in the proactive modernization strategy of a construction company (by the example of Tandem group of companies) //IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – IOP Publishing, – Т. 698. – №. 7. – С. 077035.

Kahn K.B. (2018) Understanding innovation //Business Horizons. – Т. 61. – №. 3. – С. 453-460.

Mirziyoyev Sh. (2018) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so‘zi. 2018 yil 29 dekabr.

Redaktion T. (2000) 4th International Conference on Technology Policy and Innovation: Curitiba, Brazil, August 28-31, 2000 //TATuP-Zeitschrift für Technikfolgenabschätzung in Theorie und Praxis. –Т. 9. – №. 1. – С. 126-126.

Samadqulov M.I. (2023) Milliy iqtisodiyotning innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish yo’llari. Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. Toshkent.

Stojanov G., Kulakov A. (ed). (2017) ICT Innovations 2016: Cognitive Functions and Next Generation ICT Systems. – Springer, – Т. 665.

Гонтарь, Н.В. (2019) Бизнес и государство в развитии трансграничной кластеризatsiи. / Н.Гонтарь. // Проблемы теории и практики управления. – № 1. – С. 55–61.

Костюченко Е.А. (2019) Теоретические и методические основы кластеризatsiи нефтехимического комплекса Витебской области: монография. / Е.А. Костюченко, В.Л. Клюня. – Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, – С.3.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Matkuliyeva, S., & Mamajonova, S. (2024). MAMLAKATDA INNOVATSION KLASTERLARNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 131–138. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp131-138