OLIY TA’LIM MUASSASALARI MOLIYAVIY RESURSLARI SHAKLLANISH TIZIMINI BOSHQARISH AMALIYOTINING TAHLILI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp111-121

Annotasiya

Hozirgi sharoitda aksariyat O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida akademik faoliyatning rivojlanishi ular daromadlarining shakllanishida to‘lov-shartnoma asosidagi daromadlarning jami daromadlardagi ulushining yuqori ko‘rsatkichini ta’minlamoqda. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti faoliyatini moliyalashtirishda to‘lov-shartnoma faoliyatidan tushumlar yetakchi rol o‘ynaydi. Bu, o‘z navbatida, faoliyat aspektrini kengaytirish va diversifikatsiya qilish bilan bog‘liq tizimli islohotlarni amalga oshirishni taqozo etadi. Tahlillar, oliy ta’lim muassasalarida moliyaviy rejalashtirish tizimi universitetlar joriy rivojlanishi bilan bog‘liq taktik vazifalarni real holatda to‘liq hisobga olmaydi. Ushbu holat oliy ta’lim muassasalarida moliyaviy rejalashtirish tizimini zamonaviy shart-sharoitlarga asoslangan holda takomillashtirishni va ilg‘or usullarni joriy qilishni taqozo qiladi.

Kalit so‘zlar:

oliy ta’lim muassasalar moliyaviy resurslar moliyaviy va akademik mustaqillik ta’lim xizmatlari daromad va xarajatlar

Bibliografik manbalar

Qaror (1999) O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi 414-son qarori // 01.01.2023 y., 07/23/471/0001-son bilan yangilangan. // https://lex.uz/docs/319286.

Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. (2007) Sovremennui ekonomicheskiy slovar. - 5-chi to’plam, –М.: Infra-М,. - 495 b.

Jean Dellemotte (2009) Adam Smith's “Invisible Hand”: Refuting the Conventional Wisdom. 4-chi to’plam, In L'Économie politique Volume 44, 28-41 b.

Lapusta M.G. (2002) Sovremennyy finansovo-kreditnyy slovar /Pod obshch. red. M. G. Lapusty, P. S. Nikolskogo. – 2-chi nashr., qo’shimcha. – M.: Infra-M,. – 568 b.

Likhacheva O.N. (2003) Korxonada moliyaviy rejalashtirish: Proc. nafaqa. – M.: MChJ “TK Velby”, – 203 b.

Kolmykova E. S. Byudjetlashtirish moliyaviy vosita sifatida rejalashtirish // Yosh olim. – 2014. – No3. – 506 b.

Gryaznova A.G., Markina E.V., Sedova M.J.I. va boshqalar; (2012) Financi: darslik / A. G. Gryaznova, E. V. Markina tomonidan tahrirlangan. - 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha - M.:Financi i statistika, –496 b.

Karaseva I.M. (2006) Moliyaviy menejment: darslik. uchun qo'llanma ixtisosligi "Tashkilotni boshqarish / I.M. Karaseva, M.A. Revyakina; Yu.P. Aniskina tomonidan tahrirlangan. - Moskva: Omega, - 335 b.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Karlibaeva, G. (2024). OLIY TA’LIM MUASSASALARI MOLIYAVIY RESURSLARI SHAKLLANISH TIZIMINI BOSHQARISH AMALIYOTINING TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 111–121. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp111-121