SANOAT KORXONALARIDA BARQAROR AMALIYOTLARNI QO‘LLANILISHI: IQTISODIY SALOHIYATNING TAKOMILLSHTIRISH YO‘LLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp94-98

Annotasiya

Ushbu maqolada sanoat korxonalarida barqaror amaliyotni joriy etishning roli iqtisodiy salohiyatni taraqqiyotga erishish yo'li sifatida ko'rib chiqiladi. Barqaror amaliyotlar atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, resurslardan maksimal darajada foydalanish va sanoat operatsiyalarida ijtimoiy mas'uliyatni oshirishga qaratilgan keng ko'lamli strategiyalarni o'z ichiga oladi. Nazariy dalillar doirasida ushbu maqola barqarorlikni biznes strategiyalariga qanday integratsiya qilish, raqobatbardoshlikni oshirish, xarajatlarni tejash va uzoq muddatli qiymat yaratishga olib kelishi mumkinligini o'rganadi.

Kalit so‘zlar:

barqaror amaliyotlar iqtisodiy o'sish resurslardan foydalanish ijtimoiy mas'uliyat raqobatbardoshlik sanoat korxonalari

Bibliografik manbalar

Arashkevich O.V., Babyna V.F. (2015). Innovative approaches to managing the economic potential of the enterprise. Educational institution Gomel State University named after Francysk Skaryna

Hart, S. L. (1995). A Natural-Resource-Based View of the Firm. Academy of Management Review.

Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97-118.

Анискин Ю.П. Омега Л. (2009). Управление корпоративными изменениями по критерию устойчивости: монография

Батырмурзаева З.М. (2009). The stabilize development of the industrial enterprise and the ways of its realization. Transport business in Russia

Данилов А.А., Силкина Г.Ю. (2020). Принципы функционирования промышленного предприятия в условиях устойчивого развития. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки 85 p.

Савицкая Г.В. (1998). Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: Экоперспектива.

Силина Я.П. (2017). Устойчивое развитие промышленного предприятия в условиях неоиндустриальной трансформации. Издательство уральского государственного экономического университета.

Яруллина Г.Р. (2010). Экономический рост и устойчивое развитие промышленного предприятия: проблемы взаимодействия. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Kadirova, S. (2024). SANOAT KORXONALARIDA BARQAROR AMALIYOTLARNI QO‘LLANILISHI: IQTISODIY SALOHIYATNING TAKOMILLSHTIRISH YO‘LLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 94–98. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp94-98