ISLOM IQTISODIYOTIDA IJTIMOIY MOLIYA MUNOSABATLARINING MAQSADI VA VAZIFALARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp86-93

Annotasiya

Islom ijtimoy moliyasi bugungi kunda nafaqat musulmon mamlakatlarda, balki musulmon bo‘lmagan mamlakatlarda ham rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, Covid-19 pandemiyasidan keyin u o‘zining muhim o‘rniga ega bo‘ldi. Mazkur maqolada ijtimoiy moliya va islom ijtimoiy moliyasi tushunchalari mohiyati ko‘rib chiqilgan, shuningdek islom ijtimoiy moliyasining maqsadlari va vazifalari yoritib berilgan, jumladan, ishsizlik va qashshoqlikni kamaytirish, kam ta’minlangan guruhlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilashga yordam berish, taqsimlashda ijtimoiy adolatni amalga oshirish va iqtisodiyotni o‘stirish. Tahlillar jamlanib, maqola so‘nggida umumiy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar:

ijtimoiy moliya islom ijtimoiy moliyasi

Bibliografik manbalar

Baker, H. Kent and Nofsinger, John R. Socially responsible finance and investing. – 2012. - John Wiley & sons. -p. 528.

Baratov, Gʻiyosjon Muradulloyevich “Innovatsion taʼlim tizimiga investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish” // ORIENSS. 2022. №10.

Cattelan V. (ed.). Islamic social finance: Entrepreneurship, cooperation and the sharing economy. – Routledge, 2018.

Chertok M., Hamaoui J., Jamison E. The funding gap //Stanford Social Innovation Review. – 2008. – Т. 6. – №. 2. – С. 44-52.

Driant J. C., Li M. The ongoing transformation of social housing finance in France: Towards a self-financing system? //International Journal of Housing Policy. – 2012. – Т. 12. – №. 1. – С. 91-103.

Harji, K. and Hebb, T. The quest for blended value returns: Investor perspectives on social finance in Canada. - Carleton Centre for Community Innovation, Ottawa, Canada. – 2009.

ICD – LSEG Islamic Finance Development Report 2023: Navigating Uncertainty, 2023

Impact S., TASKFORCE I. Impact investment: The invisible heart of markets. – 2014.

Kuanova L. A., Sagiyeva R., Shirazi N. S. Islamic social finance: a literature review and future research directions //Journal of Islamic Accounting and Business Research. – 2021. – Т. 12. – №. 5. – С. 707-728.

LSEG. Green and sustainability sukuk update 2023: financing a sustainable future

Ozdemir M., Savasan F., Ulev S. Leveraging financial inclusion through Islamic microfinance: A new model proposal for participation banks in Turkiye //Borsa Istanbul Review. – 2023. – Т. 23. – №. 3. – С. 709-722.

Purnomo B. S., Nasim A., Suryadi E. Mudharabah and Musyarakah Financing in Indonesian Islamic Banking Practices: Is It Equity or Debt Financing? //Islamic Research. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 14-22. 2

Rahman W. A. A. An overview of microfinance: History and evolution, definition and practice //Ahfad Journal. – 2010. – Т. 27. – №. 2. – С. 3-21.

Rexhepi G. The architecture of social finance //Routledge handbook of social and sustainable finance. – 2016. – С. 35-49

Tahiri-Jouti A. Financial Instruments and Cash Waqf //Springer Books. – 2022. – 242 pages.

UN. Social Expenditure Monitor for Arab States: Toward Making Budgets more Equitable, Efficient and Effective to Achieve the SDGs, 2022

Нуриев Б. Д. Закят в классическом мусульманском праве //Вестник Костромского государственного университета. – 2015. – Т. 21. – №. 3. – С. 178-182.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Jiyanov, O., & Axmedova, O. (2024). ISLOM IQTISODIYOTIDA IJTIMOIY MOLIYA MUNOSABATLARINING MAQSADI VA VAZIFALARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 86–93. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp86-93