ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШ МАСАЛАЛАРИ

Mualliflar

  • Абдугапур Ибрагимов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp143-150

Annotasiya

Мазкур мақолада тижорат банкларида молиявий ҳисоботнинг бўйича халқаро стандартларини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари, банкларда халқаро стандартнинг хусусияти ва мазмуни, турли илмий нашрларда халқаро стандарт бўйича талқинларнинг таҳлили, айрим халқаро стандартдан фойдаланиш методикасининг банклардаги ўзига хос жиҳатлари таҳлил қилинган ва оптимал вариантда трансформация қилиш ўз ифодасини топган. Тадқиқотлар натижасида тижорат банкларида молиявий ҳисоботнинг бўйича халқаро стандартларини қўллашга доир муаллиф томонидан ўз фикри ифодаланган ҳамда тавсиялар ишлаб чиқилган.

Kalit so‘zlar:

халқаро стандарт тижорат банки трансформация счётлар режаси синтетик ва аналитик счёт

Bibliografik manbalar

Ibragimova I.R., Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K. (2019) Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari.–T.: TDIU,. – 227 b. B/45-49/

Ибрагимов А.К., Умаров З.А., Хотамов К.Р., Ризаев Н.Қ. (2020) Тижорат банкларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари. Дарслик. –Т.: «Iqtisod-Moliya», 2020 - 560б. Б.17-21

Каримов А.А., Ибрагимов А.К., Ризаев Н.К., Имамова Н.М. (2020) Халқаро молиявий хисобот стандартлари: Дарслик. –Т.: «Iqtisod-Moliya», 2020 - 392 б.Б.34-36.

Қарор (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” йил 24 февраль, ПҚ-4611-сон Қарори.//Lex.uz.

Қурбанов З.Н., Акрамов Ф.А. (2015) Асосий воситаларни МҲХС асосида юритиш.//“BIZNES-ЭКСПЕРТ” журнали № 4-сон, 22.05.2015 йил

Маматов Б. (2015) Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш муаммолари. // “Soliq solish va buxgalteriya hisobi” журнали №11-сон, 15 б.

Трофимова Л.Б. (2018) Международные стандарты финансовой отчетности: учебник, М.: Издательство Юрайт. -242 с.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ибрагимов, А. (2023). ЎЗБЕКИСТОН БАНК ТИЗИМИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШ МАСАЛАЛАРИ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 143–150. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp143-150