KORXONANING MOLIYAVIY HOLATINI YAXSHILASH STRATEGIYASI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp81-85

Annotasiya

Maqolada korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash strategiyasi ko‘rib chiqilgan bo‘lib u bo‘yicha chora-tadbirlar va boshqaruv tizimiga korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash strategiyasini joriy etish taklif etiladi.

Kalit so‘zlar:

moliyaviy holat tahlili to‘lovga qobiliyatlilik moliyaviy barqarorlik xususiy va qarz kapitali daromad xarajat

Bibliografik manbalar

Anton Chepulyanis, Natalia Mokina, and Irina Vlasova. (2021) Financial Condition as an Object of Accounting and Analytical Support and Internal Control. Ural State University of Economics, 620144 Yekaterinburg, SHS Web of Conferences 93, 02009 https://doi.org/10.1051/shsconf/20219302009 NID 2020.

Raximov M.Y., Kalandarova N.N. (2019) 2. Moliyaviy tahlil. Darslik. / – T.: “Iqtisod-Moliya”, – 736 b.

Raximov M.Y., Mavlanov N.N., Kalandarova N.N. (2020) Iqtisodiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. / M.Y.Raximov, N.N.Mavlanov, N.N.Kalandarova; – T.: “Iqtisod-Moliya”, -517 b.

Xasanov B.A., Raximov M.Y., Aliqulov A.I., Xajimuratov N.Sh., Kalandarova N.N., Muqumov Z.A., Djumanova A.B., Hasanova R.B. (2022) Moliyaviy tahlil. Darslik. – T.: TDIU, -721 b.

Приходько Е.А. (2009) Корпоративные структуры: основы улучшения финансового состояния // Проблемы современной экономики. № 2. С. 212-218.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Ismailova, M. (2024). KORXONANING MOLIYAVIY HOLATINI YAXSHILASH STRATEGIYASI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 81–85. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp81-85