TOG‘LI HUDUDLARDA GREK YONG‘OG‘I YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp71-80

Annotasiya

Mazkur maqolada respublikada yong‘oq biznesini rivojlantirish ushbu jarayonning huquqiy konsultatsiyasini kengaytirishi imkoniyatlari yoritilgan. O‘zbekiston Osiyo mamlakatlari orasida iqtisodiy salohiyati va imkoniyatlari bilan yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, qishloq xo‘jaligi sohasining eksport salohiyatini oshirish hamda jahon bozorida munosib va mustahkam o‘rin egallashiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Grek yong‘og‘i yetishtirish, sohani zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish, ishlab chiqarishga jahon bozori talablariga javob beradigan mahsulot yetishtirish imkoniyatiga ega bo‘lgan grek yong‘og‘i navlari, tejamkor va raqamli agrotexnologiyalarni joriy qilish mahsulot sifatini yaxshilash va tarmoqda mehnat unumdorligini oshirishni ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar:

xususiy sektorda tadbirkorlik iqtisodiy o’sish erkin tadbirkorlik mulkchilik shakllari qoʼshilgan qiymat nazariyasi

Bibliografik manbalar

Boshlarovich, A. I. (2021). Pricing formation and market variability characteristics in walnut cultivation and its delivery to consumers. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(7), 294-301.

Braginskiy M.I. (1998) Dogovori s predprinimatelyami po grajdanskomu kodeksu// Pravo i ekonomika.

Farmon (2022) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi «2022- 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-60-son Farmoni. - https://lex.uz/docs/5841063.

Inobatov, A. (2021). O ‘zbekistonda yetishtirilayotgan grek yong ‘og ‘ini dunyo bozorlariga eksport qilishda raqobatbop navlardan foydalanish. science and innovative development, 4(3), 73-83.

Inobatov, A. (2022). Dehqon xo ‘jaliklarida grek yong ‘og ‘i yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi. science and innovative development, 5(3), 143-151.

Inobatov, A. (2023). Economic stimulation of walnut market development in dekhkan farms. Science and Education in Karakalpakstan 149-155,6

Inobatov, A. (2024). Dehqon xo ‘jaliklarida yetishtirilgan grek yong ‘og ‘ini iste’molchilarga yetkazib berish yo ‘llari.

Inobatov, A. (2024). Opportunities for the development of the walnut market within the framework of farm activities. "Science and innovation" international scientific journal, 13, 2024

Inobatov, A. (2024). Xususiy sektordаgi tаdbirkorlik fаoliyatigа berilаyotgаn imkoniyatlаrdаn sаmаrаli foydаlаnish. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(3), 24-30.

Inobatov, A., & Ziyadullaev, I. (2023). Improving the methodology for predicting the yield of walnuts in farms based on econometric models. In E3S Web of Conferences (Vol. 376, p. 02001). EDP Sciences.

O`zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo`mitasi. www.stat.uz.

Qaror (2020) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 yanvardagi «O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 – 2030 yillarga mo‘ljallagan strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4575-sonli qarori.

Sadullaevich, K. N., & Boshlarovich, A. I. (2021). Resource-saving technologies in the cultivation of walnuts in terms of conomic evaluation methodological approaches. The journal of contemporary issues in business and government, 27(1), 957-968.

Simonenko V.K (1996) The influence of Elymus sibiricus L. genome on the diploidization system of wheat.

Tixomirov Y. A (1996) Согласованность и коллизии норм. Московский журнал международного права

Абдурахмонов И.Х. (2022) Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллаш истиқболари. “Moliya va bank ishi” илмий журнал. №1, 95-99 б.

Абдурахмонов И.Х. (2022) Суғурта соҳасида янги рақобат кўринишлари: назарий асос ва иқтисодий таҳлил. “Moliya va bank ishi” илмий журнал. №2, 145-150 б.

Абдурахмонов, И. Х. (2023). Ўзбекистон Республикасида суғурта тармоқларини ривожлантиришнинг концептуал асослари. Автореферат дисс... и. ф. д, 78.

Инобатов, А. Б. (2021). Ўзбекистонда етиштирилаётган грек ёнғоғини дунё бозорларига экспорт қилишда рақобатбоп навлардан фойдаланиш. Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие, 4(3), 73-83.

Инобатов, А. Б. (2022). Деҳқон хўжаликларида грек ёнғоғи етиштиришнинг иқтисодий самарадорлиги. Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие, 5(3), 143-151.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Inobatov, A. (2024). TOG‘LI HUDUDLARDA GREK YONG‘OG‘I YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 71–80. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp71-80