MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI AKSIYADORLIK JAMIYATLARDA JORIY QILINISHINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA’SIRI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp64-70

Annotasiya

Bugungi kunda buxgalteriya hisobining haqaro standarti sifatida ikkita etalon – Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari - MHXS (International Financial Reporting Standards - IFRS) hamda AQSHning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalari - BHUQ (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) tan olinmoqda. Tahlillarga ko‘ra, jahonda MHXS haqida xabardor bo‘lmagan buxgalter deyarli yo‘q. Shuningdek, dunyo miqyosida kun sayin xalqaro standartlarni eʼtirof etuvchi mamlakatlar soni oshib bormoqda. U dunyo mamlakatlari o‘rtasida o‘zaro hamkorlikda, jumladan iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishda, ayniqsa, investitsiya muhitini yaxshilashda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Mazkur maqolada MHXS, xalqaro tajriba, dunyo mamlakatlarida qo‘llanilishi kabi bir qator jihatlar yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar:

moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari – MHXS hisobot buxgalteriya hisobi investitsiya transformatsiya interpretatsiya

Bibliografik manbalar

Auwalu Musa. (2019) The Role of IFRS on Financial Reporting Quality and Global Convergence: A Conceptual Review. //International Business and Accounting Research Journal Volume 3, Issue 1, January, 67-76.

Avlokulov A.Z. (2017) Features of reflecting financial performance indicators in the international standards of financial reporting.// "International Finance and Accounting" scientific electronic journal. №2, April.

Bagopolsky A.B. (2009) The practice of transforming reporting into the IFRS format. Corporate financial reporting. international standards. Journal and practical developments on IFRS and management accounting. https://finotchet.ru/print/articles/491/

Djumanov S.A. (2019) Compilation of financial reporting information based on international standards: Abstract of the dissertation claiming for the degree of the Philosophy Doctor on Economics (PhD). –T., -56 p.;

Gusarova L.V. (2012) Methodology for transforming the financial statements of a non-profit organization into the IFRS format // Accounting in budgetary and non-profit organizations. № 5. p. 17–30.

Jessica Hong Yang, Nada Kakabadse, Dmytro Lozovskyi. (2013) International financial reporting standards (IFRS) as a change agent in Ukraine. // Journal of Governance and Regulation / Volume 2, Issue 3, Continued - 1.

Karimov A.A., Ibragimov A.K., Rizaev N.K., Imamova N.M. (2021) INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Textbook. Tashkent, 15 p.

Malinovskaya N.V. (2011) New forms of financial statements and their role in convergence with IFRS requirements // International Accounting. № 32. p. 23–27.

Tashnazarov S.N. (2019) Improving the theoretical and methodological foundations of financial reporting under conditions of economic modernization: Abstract of the dissertation claiming for the degree of the Doctor of Science on Economics (DSc). – Т., -74 p.

Tashnazarov S.N., (2016) International standards of financial reporting and the need to transition to them economics and finance / Economics and finance, 7 49 55 p.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Imamova, N. (2024). MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI AKSIYADORLIK JAMIYATLARDA JORIY QILINISHINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA TA’SIRI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 64–70. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp64-70