XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O‘RTASIDA QO‘SHMA BIZNESNI TASHKIL QILISHNING STRATEGIK ALYANS MODELI

Mualliflar

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp12-16

Annotasiya

Maqolada xo‘jalik yurituvchi subyektlar o‘rtasida qo‘shma biznesni tashkil qilish modeli va klasterlash jarayonlarining asoslari ko‘rsatib o‘tilgan. Biznesni tashkil etishda, xo‘jalik yurituvchi subyektlar bir-biriga birlashuvining rivojlanishiga klasterlashning sezilarli ta’sir ko’rsatishi asoslab berilgan. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar o‘rtasida qo‘shma biznes tashkil etishning nazariy bilimlar berilgan.

Kalit so‘zlar:

klasterlash jarayonlari qo‘shma biznesni tashkil etish biznes modeli konvergensiya jarayonlar divergentsiya

Bibliografik manbalar

Couldry N., Powell A. (2014) Big data from the bottom up //Big Data & Society. –T. 1. №. 2. S. 277. Gulyamov S.S., Shermuxamedov A.T. (2018) Development of digital economy in the republic of Uzbekistan. VII Uzbek- Indonesian Joint international scientific and practical conference “Innovative development of entrepreneurship” with the framework of scientific and research project” Global economic challenges and national economy development” Tashkent- Jakarta, September.-180-183 p.

Ergashov Y.I. (2024) “Viloyatda dehqon xo‘jaliklari faoliyatining rivojlanish mexanizmining statistik tahlili”, "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" №2 sonida 72-82-betlar.

Jo‘rayev T. (2013) Soliq siyosatini takomillashtirish yo’lida. //Toshkent haqiqati. yil 23 sentyabr.

Mukhitdinov Kh.S., Rakhimov A.N. (2020). The forecast for the development of the public services sector. Scopus, Solid State Technology, December 2020, Vol 63, № 6

Rakhimov A. N., Makhmatkulov G. K., Rakhimov A. M. (2021) Construction Of Econometric Models Of Development Of Services For The Population In The Region And Forecasting Them //The American Journal of Applied sciences. – Т. 3. – №. 02. – С. 15-42.

Rakhimov, A., Ravshanova, M., & Alieva, M. (2023). Econometric analysis of increasing efficiency of industrial enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 458, p. 04004). EDP Sciences.

Raximov A.N., Ergashov Y.I. “Dehqon xo‘jaliklari faoliyatining istiqbolli rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar”, "Экономика и социум" №3 (106)-2 2023 255-262-bet.

Бард В., Павлова Л. (2014) Налоги в условиях экономической интеграции. //. –М.: “Кнорус”. С.63

Гайсина Д.В. (2020) Трансформация современных бизнес-моделей в сторону экосистем: доклад / Шестая конференция «Проектирование бизнес-архитектур 2017», 2017. [Электронный ресурс] URL: (Дата обращения 10.07.2020).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Abdullayev, O. (2024). XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O‘RTASIDA QO‘SHMA BIZNESNI TASHKIL QILISHNING STRATEGIK ALYANS MODELI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 2(4), 12–16. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp12-16