КРЕДИТ МЕХАНИЗМИНИ АМАЛИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Mualliflar

  • Сўҳроб Гадоев

DOI:

https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp130-136

Annotasiya

Ривожланган мамлакатларда кредит механизмини амалий асосларини такомиллаштириш орқали тижорат банкларининг иқтисодиётни реал секторини ривожлантиришдаги ролини ошириш, кредитлардан фойдаланиш самарадорлигини таъминлаш, банкларнинг кредитлаш фаолиятини инновациялар асосида ривожлантириш таъминланмоқда.
Ушбу мақолада кредит механизмининг амалий асосларини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолар аниқланган ва улани ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Kalit so‘zlar:

тижорат банки кредит кредит механизми кредит ресурслари ресурс базаси

Bibliografik manbalar

Gadoev S.J. Topikal issues of liquidity risk management at commercial banks//International Journal of Memejement, IT & Engineering. (ISSN: 2249-0558) Impact Factor: 7. 119, 2019. – Volume – 9, Issue – 9. – Pg. 73 – 77.

Gadoev S.J., Jumazoda A. Improving credit efficiency assessment of commercial banks' customers. // Thematics journal of business management (ISSN 2277-3002) Impact Factor: 7.25, 2022. – Volume – 5, Issue – 1. Pg. 18 – 24.

Валенцева Н.И. (2013) Ценообразование на рынке банковских услуг//Банковское дело. – М.: – №11. – С. 39.

Гадоев С.Ж. Монетар сиёсат инструментларидан фойдаланиш амалиётининг назарий ва амалий жиҳатлари. // Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2017. – №5. 31 – 39 б.

Гадоев С.Ж. Тижорат банклари қимматли қоғозлар портфелининг сифатини таъминлаш йўллари. // Молия. – Тошкент, 2021. – № 4. 57 – 64 б.

Гадоев С.Ж. Тижорат банкларида баланслашмаган ликвидлилик муаммоси хусусида. // Халқаро молия ва ҳисоб. – Тошкент, 2019. – № 3. 33 – 42 б.

Гадоев С.Ж. Тижорат банкларида ликвидлилик рискини бошқаришнинг долзарб масалалари. // Молия. – Тошкент, 2019. – № 4. 43 – 50 б.

Гадоев С.Ж. Тижорат банкларининг ликвидлилигини таъминлашнинг долзарб масалалари. // Молия. – Тошкент, 2021. – № 6. 89 – 98 б.

Гадоев С.Ж., Жумазода А. Тижорат банклари мижозларининг кредит тўловига лаёқатлилигини баҳолашни такомиллаштириш. // Логистика ва иктисодиёт. Тошкент, 2022. – № 2. 58 – 65 б.

Иминов О.К. (2002) Ўзбекистон Республикаси кредит тизимини ривожлантириш йўллари. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, – Б. 27.

Литвинов Е.О. (2012) Кредитное бремя населения России: вопросы теории и методологии. Монография. – Волгоград, – С. 14.

Мирзиёев Ш.М. (2017) Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. -Тошкент: Ўзбекистон, -Б.41.

Панова Г.С. (1997) Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС»,. – С. 194.

Саттаров О.Б. (2018) Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент,. – 70 б.

Фармон (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли Фармони. 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.05.2020 й., 06/20/5992/0581-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 18.10.2021 й., 06/21/6325/0972-сон; 30.12.2021 й., 06/21/42/1224-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон; 10.06.2022 й., 06/22/152/0507-сон; 27.04.2023 й., 06/23/62/0232-сон.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Гадоев, С. (2023). КРЕДИТ МЕХАНИЗМИНИ АМАЛИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(3), 130–136. https://doi.org/10.60078/2992-877X-2023-vol1-iss3-pp130-136