O'ZBEKISTONDA ISLOM SUG'URTASI HOLATI TAHLILI

Mualliflar

  • Dildora Murodova
    Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotasiya

Maqolada O‘zbekistonda takoful – islom sug‘urtasining joriy etilishi va rivojlanishi, islom moliyasining mohiyati va uning zamonaviy moliyaviy vositalariga ilmiy yondashuvlarni tadqiq etish, shuningdek, takafulning ishlash mexanizmi va tipologiyasining ilmiy asoslarini ochib berish; Takofulning sug‘urta bozorida iqtisodiy kategoriya sifatidagi mazmuni va uning o‘rni, sug‘urta bozorida takofulning rivojlanishi va hozirgi holatiga baho berish haqidagi ilmiy-nazariy qarashlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar:

islom sug'urtasi takoful vakala Moliya vazirligi baxtsiz hodisalar kasalliklar tabiiy ofatlar

Bibliografik manbalar

Askari H., Iqbal Z., Mirakhor A. (2015) Introduction to Islamic Economics: Theory and Application. John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd. Р .195.

Hamdamov Sh. (2020) O'zbekiston Respublikasida innovatsion rivojlanish va inklyuziv o'sishning xalqaro ko'rsatkichlarining tahlili / 19-Xalqaro iqtisod, moliya va biznes konferentsiya materiallari to'liq maqolalar. Pg . 282-288. Praga, Chexiya

Mankabady S. (1989) Sug'urta va Islom huquqi: Islom sug'urta kompaniyasi, Arab qonuni choraklik, № 4, bet . 199-205.

Maysami R. va V. Kvon. (1999) Islomiy takoful sug'urtasining tahlili - o'zaro sug'urta mexanizmi, Sug'urtani tartibga solish jurnali, № 18, 109-132-betlar.

Muhammad A. (2007) Sug'urta va takofulni (Islom sug'urtasini qiyosiy o'rganish), M. Kabir Hassan va MK Lyuisda (tahrirlar), Islomiy moliya, Edvard Elgar, AQSh, 422-435-betlar.

Nagaoka, S. (2007) Beyond the Teorical Dichotomy in Islamic Finance: MurƗbahah shartnomalari va islom qarz qimmatli qog'ozlari bo'yicha analitik mulohazalar, Kyoto byulleteni of Islamic Area Studies, № 1, 72-91-betlar.

Rashid, S.K. (1993) Sug'urtani islomlashtirish - Malayziyada din - huquqiy tajriba, Din va huquq sharhi, № 2, 16-40-betlar.

Redzuan H.Z. Abdul Rahman va S. Aidid (2009) Oilaviy takoful iste'molining iqtisodiy omillari: Malayziyadan olingan dalillar, Biznes tadqiqotlari maqolalarining xalqaro sharhi, yil, № 5, 193-211-betlar.

Riaz, S. (2009) Avtomobil Islom sug'urtasi - Pokiston va BAAda yosh, ta'lim va daromadning ta'siri: qiyosiy tadqiqot, Biznes tadqiqotlari maqolalarining xalqaro sharhi, № 5, 457-467-betlar.

Said, A., (2004) Islom banki va moliyasi: pragmatik modelni izlashda, In Hooker, V & Saikal (Tahrirlar), Yangi ming yillikda islomiy istiqbollar. Singapur: ISEAS.

Байдаулет Е.А. (2019) Исломий молия асослари. “Ўзбекистон” НМИУ, Тошкент. Б. 79.

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Murodova, D. (2023). O’ZBEKISTONDA ISLOM SUG’URTASI HOLATI TAHLILI. Iqtisodiy Taraqqiyot Va Tahlil, 1(1), 53–56. Retrieved from https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/10