Temirov, M. “AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHDA MOLIYAVIY SIYOSATNING O’RNI”. Nashrlar, vol. 1, no. 1, Oct. 2023, pp. 72-75, doi:10.60078/2023-vol1-iss1-pp72-75.