Temirov, M. (2023). AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASHDA MOLIYAVIY SIYOSATNING O’RNI. Nashrlar, 1(1), 72–75. https://doi.org/10.60078/2023-vol1-iss1-pp72-75