QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA OBLIGATSIYALAR SAVDOSI

Mualliflar

  • Akramjon Karimov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp365-368

Annotasiya

Xalqaro amaliyotdan ma’lumki, davlatlar va korporatsiyalar yirik loyihalarni amalga oshirishda zaruriy mablag‘larni qarz majburiyatli qimmatli qog‘ozlar ya’ni obligatsiyalar chiqarish orqali amalga oshiradilar.

Bibliografik manbalar

Qimmatli qog‘ozlar sanoati va moliya bozorlari assotsiatsiyasi: https://www.sifma.org/

https://www.statista.com/statistics/274490/global-value-of-share-holdings-since-2000/.

,Ping Wei, Yinshu Qi, Xiaohang Ren, Giray Gozgor, The role of the COVID-19 pandemic in time-frequency connectedness between oil market shocks and green bond markets: Evidence from the wavelet-based quantile approaches, Energy Economics, Volume 121, 2023, 106657, ISSN 0140-9883, https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106657. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014098832300155X)

M.N.Raxmedova “Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish instrumenti sifatida yevroobligatsiyalar bilan operatsiyalarni takomillashtirish” iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. T.: “Iqtisod-moliya” 2022 yil. - 63 bet.

,O‘zbekiston Respublikasining 03.06.2015 yildagi O‘RQ-387-son “Qimmatli qog‘ozlar bozori to‘g‘risida”gi Qonuni, “Xalq so‘zi” gazetasining 2015-yil 4-iyundagi 111 (6294)-sonida e’lon qilingan.

S.Elmirzayev, N.Shavkatov, N.Sherkuziyeva, A.Karimov, D.Abduraximova, S.Omonov Moliya bozori va moliyaviy texnologiyalar: Darslik – T.: « Diadema nur servis » ОOO. – 412 b.

.A.I.Karimov O‘zbekiston fond bozorining joriy rivojlanish holati va istiqbollari. International Journal of Finance and Digitalization www.ijfd.uz ISSN: 2181-3957 Vol. 1 Issue 02, 2022

Каримов А. Фонд бозоридаги акциялар савдоси жараёнларида молиявий технологиялар //Страховой рынок Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 57-60.

https://uzse.uz/analytics ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Karimov, A. (2024). QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA OBLIGATSIYALAR SAVDOSI. Nashrlar, 3(M), 365–368. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp365-368