DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIGI VA O’ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA UNING QO’LLANILISHI TAHLILI

Mualliflar

  • Shuhrat Bozorov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp281-289

Annotasiya

Oxirgi yillarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlat yaratib berilmoqda. Buning natijasida qo`shimcha ish o`rinlari yaratilib aholining turmush darajasi yaxshilanmoqda. Tadbirkorlikning oqilona yo`lga qo`yilishi hududning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga turtki bo`ladi. Shu boisdan tadbirkorlikning huquqiy asoslarini yaratib berish davr talabi bo‘lib qolmoqda.

Bibliografik manbalar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirzi?evning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliasy, 28.12.2018

Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства // Государственно-частное партнерство в России: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ppp-russia.ru/

analitica/item-1.html.

O‘zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 26-aprelda qabul qilingan 2019-yil 3-mayda “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risi”dagi qonun. https://lex.uz/docs/-4329270

Global Infrastructure Hub. URL: https://www.gihub.org (Accessed 16.06.2022).

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Bozorov, S. (2024). DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIGI VA O’ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA UNING QO’LLANILISHI TAHLILI. Nashrlar, 3(M), 281–289. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp281-289