O’ZBEKISTONDA MILLIY VALYUTA BARQARORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI

Mualliflar

  • Zilola Shamansurova
  • Ulug’bek O’rinboyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp166-169

Annotasiya

Mamlakatimizda milliy valyuta barqarorligini ta’minlash orqali aholining is’temol quvvatini yanada oshirish, taklif qilinayotgan xizmatlardan foydalanish ko’rsatkichini ko’tarish va buning orqasidan mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishini,
byutjet daromadliligini ta’minlash mumkin. Bu esa mamlakatimizning iqtisodiy o’sishini kafolatlaydi. Milliy valyuta barqarorligini ta’minlash tushunchasini o’rganishdan oldin biz milliy valyuta nima ekanligini tushunib o’tishimiz kerak.

Bibliografik manbalar

“ Valyutani tartibga solish to’g’risida ”gi 2019-yil 22-oktyabrdagi O’RQ 573-sonli qarori

“ Inflatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o’tish orqali pul- kredit siyosatini

takomillashtirish to’g’risida ” PF-5877 sonli qaror

“2022 — 2026- yillarga mo’ljallangan yangi O’zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi

to’g’risida”

PF-60 sonli qaror

“Pul-kredit siyosatini amalga oshirish Konsepsiyasi” O’zbekiston respublikasi markaziy

banki https://cbu.uz/uz/monetary-policy/concept/

“ Pul,Kredit va Banklar” darslik Sh.Abdullayeva Toshkent-2003 318-b

http://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=currency&oq=cu

X.Xaydarov “ Milliy valyuta pul birligi barqarorligini ta’minlash yo’llari ” TDIU Moliya

kafedra assistenti maqolasi https://doi.org/10.5281/zenodo.7844372

https://lex.uz/ O’zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi

https://stat.uz/ O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi

elektron sahifasi

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shamansurova, Z., & O’rinboyev , U. (2024). O’ZBEKISTONDA MILLIY VALYUTA BARQARORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO’LLARI . Nashrlar, 3(M), 166–169. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp166-169