MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR VA INFLATSION TARGETLASHNING PUL BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI

Mualliflar

  • Zilola Shamansurova
  • Ulug’bek O’rinboyev

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp162-166

Annotasiya

Tarixdan ma’lumki davlat paydo bo’lar ekan albatta har bir paydo bo’lgan
davlatning o’z milliy ramzlarini ham yaratishgan. Bu ramzlar asosan bayroqlar
bo’lib, bu bayroq davlatning mavjudligini bildirgan. Asta sekin dehonchilik
rivojlanib davlatlar bir birlari bilan savdo sotiq ishlarini boshlagandan keyin ular
o’rtasida ayirboshlash vositasi pul muomilaga kiritila boshlagan. Asrlar davomida
vaxt o’tishi bilan ilm fan rivojlanishi orqasidan deyarli hamma sohada yangiliklar
ro’y berdi. Bu esa albatta davlat o’rtasida bo’ladigan savdo sotiqqa ham ijobiy
ta;sir qildi.

Bibliografik manbalar

“ Valyutani tartibga solish to’g’risida ”gi 2019-yil 22-oktyabrdagi O’RQ 573-sonli qarori

“ Inflatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o’tish orqali pul- kredit siyosatini

takomillashtirish to’g’risida ” PF-5877 sonli qaror

“ O‘ZBEKISTON — 2030” Strategiyasi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni,

09.2023 yildagi PF-158-sonli Farmoni

“ Yangi O’zbekiston Strategiyasi ” SH.M.Mirziyoyev Toshkent, O’zbekiston, 2021 464 b

https://cbu.uz/uz/monetary-policy/concept/ O’zbekiston Respublikasi Markaziy

bankining elektron sahifasi

https://lex.uz/ O’zbekiston Respublikasi Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%8

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%

B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0

%B5#cite_note-1 wikipedia elektron kutubxona

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/72-inflation-targeting.htm

international monetary fund elektron sahifasi

https://www.cnbc.com/2023/02/20/the-federal-reserves-2percent-inflation-targeting

policy-explained.html CNBC journal elektron sahifasi

https://informburo.kz/

https://riorpub.com/ru/nauka/article/44005/view

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Shamansurova , Z., & O’rinboyev , U. (2024). MILLIY VALYUTA BARQARORLIGIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR VA INFLATSION TARGETLASHNING PUL BARQARORLIGINI TA’MINLASHDAGI AHAMIYATI. Nashrlar, 3(M), 162–166. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp162-166