MOLIYA BOZORIDA BANK XIZMATLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Mualliflar

  • Sh. Madraimov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp159-162

Annotasiya

Mamlakatimiz qonunlariga asosan , bank - bu tijorat muassasasi bo'lib,
jismoniy va huquqiy shaxslarning bo'sh turgan pul-mablag'larini jalb qilish va
ularni o'z nomidan, to'lovlilik, muddatlilik, qaytib berish sharti asosida
joylashtirish operatsiyalarini va boshqa bank operatsiyalarini bajaradigan
tashkilot hisoblanadi.Tijorat bankalarining faoliyatini korxona faoliyatiga shu
jihatdan o'xshatish mumkinki, tijorat banklari ham korxonalar singari o'z
faoliyatini o'z asoschilari-aksionerlarning manfaatlarini, ikkinchidan, o'z
mijozlarining manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashdan iborat.

Bibliografik manbalar

S.Shoraxmatov Tijorat banklarida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish

mavzusidagi Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan d i s s e r t a ts i ya ishi.

D. Nosirova . Tijorat banklarida zamonaviy bank xizmatlarini ko‘rsatishning ahamiyati.

"Science May 2023 and / Volume Education" 4 Issue Scientific 5 Journal / Impact Factor 3.848

Hudayqulov .H Bank va bank tizimining tarixi va rivojlanishi. JOURNAL OF MARKETING,

BUSINESS AND MANAGEMENT(JMBM)/SJIF FACTOR: 5.57]

WWW.cbu.uz Markaziy bank rasmiy sayti ma’lumotlari

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Madraimov, S. (2024). MOLIYA BOZORIDA BANK XIZMATLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Nashrlar, 3(M), 159–162. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp159-162