TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLARGA TRASFORMATSIYA QILISH

Mualliflar

  • Abrorjon Qambarov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp145-148

Annotasiya

Tijorat banklarida buxgalteriya hisobi ishlarini tashkil etishda, avvalom bor, ularda mukammal tarzda hisob siyosatini shakllantirish, har qanday foydalanuvchilar uchun tushunarli bo’lgan va samarali boshqaruvni ta’minlovchi moliyaviy hisobotlarni tuzish kabi uslubiyatlarni yaratish lozim bo’ladi.
O’zbekistonda bank tuzilmalarini jahondagi iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar bank tizimlari qatoriga kirishini ta’minlash va bu sohada jahon amaliyoti yutuqlarini bevosita bank tizimi faoliyatiga qo’llash, jahon bank tizimidagi banklarning moliyaviy hisobotlarini tuzishning kontseptual va o’ziga xos asoslarini ishlab chiqarish va bank amaliyotiga qo’llash bevosita banklarning rivojlanishi va mustahkamlanishiga turtki bo’ladi.

Bibliografik manbalar

SH.Mirziyoyev, PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 24.02.2020.

IFRS Foundation web sites

Ergasheva Sh.T., Ibragimov A.K., Rizayev N.K., Ibragimova I.R. Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU, 2019. – 227 b.

Muzrapova Sh, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi, Tafakkur manzili, 2020.

Ergasheva Sh.T., Uchebnik «Mejdunarodnie standarti finansovoy otchetnosti» –T.: TGEU, 2020 g.- 307 str.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standarti 9 Moliyaviy instrumentlar (IFRS 9 – International Financial Reporting Standart). IFRS Foundation 2022

The manual of Accounting – IFRS 2019. The Global Accounting Consalting Servisces team of PricewaterhouseCoopers LLP 2019.

www.mf.uz

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Qambarov , A. (2024). TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI XALQARO STANDARTLARGA TRASFORMATSIYA QILISH. Nashrlar, 3(M), 145–148. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp145-148