O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYA-BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI

Mualliflar

  • Olim Namozov
  • Pahlavon Alixanov

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp141-143

Annotasiya

Ma’lumki, mamlakatimiz presidenti zamonaviy va rivojlanayotgan dunyoda yurtimizni jahondagi o‘rnini yuqorilashi uchun kerakli chora-tadbirlar o‘tkazishni ma‘lum tashkilotlarga yuklamoqdalar. Jumladan, yurt boshimiz Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 12-sentabrdagi PQ-3270-sonli “Respublikada bank tizimini yanada rivojlantirish va barqaorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari bunga yaqqol misol bo‘ladi. 

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Namozov , O., & Alixanov , P. (2024). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYA-BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI. Nashrlar, 3(M), 141–143. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp141-143