МОЛИЯ СЕКТОРИНИ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАГИ РОЛИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУММОЛАРИ

Mualliflar

  • T. Бобакулов

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp71-78

Annotasiya

Илғор хориж тажрибаси кўрсатадики, молия секторини ривожлан
тириш иқтисодиётнинг реал секторини барқарор ривожлантиришнинг
зарурий шарти ҳисобланади. Миллий валютанинг барқарорлигини таъ
минлаш, инфляцияга қарши курашиш, давлат бюджетининг мутаносиб
лигини таъминлаш иқтисодиётнинг реал сектори корхоналари фаолия
тини ривожлантиришда муҳим ўрин тутади. 

Yuklashlar

Nashr qilingan

Qanday qilib iqtibos keltirish kerak

Бобакулов T. (2024). МОЛИЯ СЕКТОРИНИ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДАГИ РОЛИНИ ОШИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МУММОЛАРИ. Nashrlar, 3(M), 71–78. https://doi.org/10.60078/2024-vol3-issM-pp71-78